Hoạt động thường trực (11.07.2023 13:39)

HĐND huyện Cư Jút tổ chức Kỳ họp thứ Sáu khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng ngày 10/7, HĐND huyện Cư Jút tổ chức kỳ họp thứ Sáu HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự Kỳ họp gồm 34 vị đại biểu HĐND huyện (vắng 2 vị có lý do) và lãnh đạo các phòng, đơn vị; Chủ tọa kỳ họp Đ/c Nguyễn Tuấn Phúc, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và Đ/c Bùi Công Cường, UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện.

 

Đ/c Nguyễn Tuấn Phúc phát biểu khai mạc kỳ họp

 

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện đã dành thời gian tập trung thảo luận, xem xét thấu đáo, đánh giá kỹ lưỡng tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp  6 tháng cuối năm 2023.

 

1. Về tình hình kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, ngân sách 6 tháng đầu năm 2023: 06 tháng đầu năm 2023, thời tiết trên địa bàn huyện diễn biến thất thường, nhiều nơi nắng gắt, khô hanh, gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và sản xuất một số ngành công nghiệp, thủy điện; hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tích cực, đổi mới, chủ động lường trước khó khăn, quán triệt, bám sát quan điểm chỉ đạo chủ trương, định hướng của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, kịp thời có những chủ trương, giải pháp linh hoạt, quyết liệt; cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp; sự ủng hộ, tin tưởng, chia sẻ của các tầng lớp nhân dân, huyện Cư Jút chúng ta đã đạt những kết quả quan trọng: các lĩnh vực kinh tế duy trì tốc độ phát triển ổn định; lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm, chú trọng; chăm lo các điều kiện tốt nhất cả về vật chất và tinh thần để nhân dân đón Tết Nguyên đán an toàn, vui vẻ; tổ chức thành công Lễ giao quân năm 2023; tình hình quốc phòng an ninh được giữ vững; hoàn thành và hoàn thành vượt mức 04/7 chỉ tiêu kế hoạch mà Nghị quyết HĐND huyện đã đề ra, 03/7 nhóm chỉ tiêu đạt trên 50%KH.

 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ vẫn còn một số hạn chế, tồn tại đã được chỉ ra trong báo cáo, cũng như ý kiến thảo luận, phát biểu phân tích, đánh giá, làm rõ thêm của các đại biểu tại kỳ họp như: Giá cả vật tư nông nghiệp, nhất là phân bón duy trì ở mức cao đã ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế, giảm thu nhập của người nông dân; việc triển khai các Chương trình mục tiêu Quốc gia còn nhiều vướng mắc, lúng túng; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư và hoàn thiện hồ sơ pháp lý, xử lý các vấn đề phát sinh có liên quan vẫn còn nhiều vướng mắc; Công tác thu ngân sách còn gặp nhiều khó khăn; Tình trạng vi phạm trong quản lý và bảo vệ rừng vẫn còn xảy ra tại một số địa phương; Một số nhiệm vụ còn chậm trễ, nhất là các nhiệm vụ liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, hỗ trợ, bồi thường và tái định cư khi thu hồi đất; thực trạng khai thác khoáng sản nhỏ, lẻ và san lấp mặt bằng trái phép vẫn tiếp tục diễn ra trên địa bàn, việc xử lý vi phạm của các địa phương còn chậm, lúng túng…

 

2. Về các nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023 : Trên cơ sở những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023 và dự báo tình hình thời gian tới, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và cả giai đoạn 2021-2025, ngoài các giải pháp của UBND huyện đưa ra, HĐND huyện đã tập trung thảo luận và xác định một số mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, yêu cầu các cấp, các ngành cần tập trung thực hiện như sau:

 

- Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác và thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch.

 

- Xây dựng Chương trình phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ liên quan trực tiếp đến phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

 

- Tập trung đẩy mạnh ưu tiên cho công tác đấu giá quyền sử dụng đất thuộc các thửa đất đã được phê duyệt chủ trương, kế hoạch, giá đất cụ thể trong thời gian qua. Rà soát lại các lô đất công, dôi dư trên điạ bàn, trong đó ưu tiên các lô đất đã được quy hoạch đất ở, có kế hoạch sử dụng đất theo quy định…khẩn trương thực hiện các thủ tục đấu giá thu tiền sử dụng đất trong năm 2023.

 

- Khuyến khích, hỗ trợ các nhà đầu tư liên kết sản xuất với người dân, doanh nghiệp từ sản xuất nguyên liệu đến sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nhằm tạo ra chuỗi giá trị đồng bộ, ổn định và bền vững.

 

- Tiếp tục thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh nông sản gắn với chuổi giá trị và xây dựng nông thôn mới hướng đến nền nông nghiệp xanh, sạch thông minh, trách nhiệm, thích ứng với biến đổi khí hậu; Đề án số 05-ĐA/HU ngày 20/01/2022 của Huyện ủy Cư Jút về liên kết trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030.

 

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp để phấn đấu 02 xã Tâm Thắng và Nam Dong đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và các xã còn lại phấn đấu đạt thêm các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới và phát triển đô thị theo Kế hoạch đã đề ra.

 

- Tập trung triển khai hiệu quả các giải pháp nhằm tăng thu ngân sách, phấn đấu đạt chỉ tiêu dự toán được giao. Tăng cường quản lý chi ngân sách nhà nước đảm bảo tiết kiệm, chặt chẽ và hiệu quả trong phạm vi dự toán được duyệt, phù hợp với tiến độ thu ngân sách.

 

- Hoàn thiện công tác lập Quy hoạch chung phát triển đô thị Cư Jút; đầu tư, nâng cấp, phát triển đô thị Nam Dong. Quản lý chặt chẽ việc xây dựng nhà ở tư nhân; thực hiện các giải pháp đẩy nhanh kế hoạch vốn đầu tư, xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản.

 

- Quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

 

- Tiếp tục thực hiện Chương trình số 12-CTr/HU ngày 04/4/2021 của Huyện ủy Cư Jút về phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch gắn với phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025. Tập trung xây dựng, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của dân tộc, con người Việt Nam.

 

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức học tập năm học 2023-2024 cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện. triển khai các giải pháp nhằm giảm tỷ lệ học sinh bỏ học và từng bước nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh dân tộc thiểu số; tiếp tục bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp. Bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện tốt các chính sách dân tộc và tôn giáo trên địa bàn.

 

- Thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, chính phủ số. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, các hoạt động trực tuyến trong chỉ đạo, điều hành, làm việc, học tập, thực hiện thủ tục hành chính; hướng dẫn, khuyến khích người dân tăng cường sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng.

 

- Nắm chắc diễn biến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện, kịp thời xử lý các tình huống xảy ra. Triển khai bảo đảm thế trận an ninh Nhân dân, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện và khu vực biên giới.

 

- Đề nghị Chi nhánh Điện lực Cư Jút sớm xây dựng phương án hỗ trợ xã Đắk Wil di dời 05 cột điện hạ thế tại tuyến đường khu tái định cư 132 xã Đắk Wil, thời gian hoàn thành trong tháng 7/2023.

 

 

 

Sau khi xem xét, thảo luận các tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết, HĐND huyện đã thống nhất thông qua 21 nghị quyết với sự thống nhất cao của 100% đại biểu HĐND huyện.

 

1. Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2024.

 

2. Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng, an ninh; thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2023 của huyện Cư Jút.

 

3. Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2022.

 

4. Nghị quyết bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

 

5. Nghị quyết thông qua bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2023.

 

6. Nghị quyết điều chỉnh một số nội dung thuộc kế hoạch thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Cư Jút.

 

7. Nghị quyết điều chỉnh một số nội dung thuộc kế hoạch thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 trên địa bàn huyện Cư Jút.

 

8. Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 08 tháng 4 năm 2022 của HĐND huyện Cư Jút về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường vành đai kết nối thị trấn Ea T’ling – xã Tâm Thắng – xã Trúc Sơn với các điểm công viên địa chất Đắk Nông (lý trình: Điểm đầu đường Võ Thị Sáu, điểm cuối km 744+900 QL 14); Hạng mục: San gạt nền đường đoạn cuối tuyến.

 

9. Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Lát gạch vỉa hè, xây dựng dải phân cách, trồng hoa dải phân cách, cây xanh và hệ thống thoát nước đường Nguyễn Khuyến thị trấn Ea T’ling.

 

10. Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Cư Jút; Hạng mục: Xây dựng 01 phòng họp.

 

11. Nghị quyết điều chỉnh Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2022 của HĐND huyện Cư Jút về chủ trương đầu tư dự án: Nhà làm việc Công an xã Tâm Thắng.

 

12. Nghị quyết điều chỉnh Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2022 của HĐND huyện Cư Jút về chủ trương đầu tư dự án: Nhà làm việc Công an xã Trúc Sơn.

 

13. Nghị quyết điều chỉnh Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2022 của HĐND huyện Cư Jút về chủ trương đầu tư dự án: Nhà làm việc Công an xã Nam Dong.

 

14. Nghị quyết điều chỉnh Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2022 của HĐND huyện Cư Jút về chủ trương đầu tư dự án: Nhà làm việc Công an xã Ea Pô.

 

15. Nghị quyết điều chỉnh Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2022 của HĐND huyện Cư Jút về chủ trương đầu tư dự án: Nhà làm việc Công an xã Cư K’nia.

 

16. Nghị quyết điều chỉnh Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2022 của HĐND huyện Cư Jút về chủ trương đầu tư dự án: Nhà làm việc Công an xã Đắk D’rông.

 

17. Nghị quyết về Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Cư Jút.

 

18. Nghị quyết xác nhận kết quả bãi nhiệm Ủy viên UBND huyện Cư Jút khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 (đối với ông Lê Trọng Tấn).

 

19. Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện Cư Jút khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 (đối với ông Nguyễn Anh Đông).

 

20. Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện Cư Jút khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 (đối với ông Nguyễn Ngọc Thạch).

 

21. Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện Cư Jút khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 (đối với ông Nguyễn Kim Đức).

 

21. Nghị quyết xác nhận kết quả bầu chức danh Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện Cư Jút khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 (đối với ông Phạm Đức Vang).

 

Các nghị quyết ban hành tại kỳ họp là cơ sở pháp lý quan trọng để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn; tăng cường công tác quản lý nhà nước, tổ chức thực hiện hiệu quả; huy động các nguồn lực quan trọng của huyện để phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện trong thời gian tới. Đề nghị các ngành tổ chức tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, sớm tổ chức triển khai thực hiện, nhanh chóng đưa Nghị quyết của HĐND huyện vào cuộc sống và phát huy hiệu quả.

 

Tin, ảnh: GS-Vp


Bản in
Liên kết Website

Số lượt truy cập :

Đang truy cập :