Chính trị (21.09.2021 15:15)

HĐND huyện Cư Jút tổ chức Kỳ họp thứ hai khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng ngày 21/9, HĐND huyện Cư Jút tổ chức kỳ họp thứ hai HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự Kỳ họp gồm 35 vị đại biểu HĐND huyện và lãnh đạo các phòng, đơn vị; Chủ tọa kỳ họp Đ/c Nguyễn Tuấn Phúc, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và Đ/c Bùi Công Cường, UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện.

 

Kỳ họp thứ 2 được diễn ra trong bối cảnh cả nước đang phải tập trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Trên địa bàn huyện, trong 8 tháng đầu năm 2021, mặc dù phải ứng phó với nhiều khó khăn, thách thức trong phát triển kinh tế - xã hội do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, kịp thời của Huyện ủy, điều hành linh hoạt của các cấp chính quyền; sự vào cuộc tích cực của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cùng với sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và đặc biệt là sự đồng lòng của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện, chúng ta đã nỗ lực vượt qua khó khăn, tiếp tục thực hiện thành công “mục tiêu kép”, vừa tích cực, quyết liệt phòng, chống dịch bệnh, vừa đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và đạt được nhiều kết quả tích cực.

 

Đ/c Nguyễn Tuấn Phúc, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khai mạc Kỳ họp

 

Cùng với phát triển kinh tế, các hoạt động văn hóa - xã hội được điều chỉnh cho phù hợp với nhiệm vụ trọng tâm phòng, chống dịch bệnh, đồng thời với duy trì phát triển kinh tế; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được bảo đảm. Cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân tiếp tục được quan tâm. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố; niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước ngày càng được nâng lên.

 

 

HĐND ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực trong chỉ đạo điều hành của UBND huyện, sự chung sức, đồng lòng, trách nhiệm của các ban ngành, đoàn thể, quần chúng nhân dân trong phòng, chống dịch bệnh. Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021 còn một số khó khăn, tồn tại, nguyên nhân và giải pháp khắc phục đã nêu cụ thể trong báo cáo của UBND huyện và ý kiến thẩm tra của các Ban HĐND huyện. HĐND huyện đã thảo luận, góp ý đề nghị bổ sung hoàn chỉnh các báo cáo, đặc biệt là các giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn để phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2021 nghị quyết HĐND huyện đã đề ra. HĐND huyện tin tưởng và bày tỏ sự đồng tình với những giải pháp chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của UBND huyện. Đồng thời đề nghị UBND huyện tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, khẩn trương đôn đốc giải quyết dứt điểm những vấn đề mà cử tri kiến nghị và đại biểu HĐND huyện đã thảo luận tại kỳ họp.

 

Toàn cảnh kỳ họp

 

Tại kỳ họp thứ Hai, HĐND huyện đã xem xét, thảo luận và thông qua 37 Nghị quyết chuyên đề, gồm: 04 dự thảo Nghị quyết do Thường trực HĐND huyện trình về Chương trình rèn luyện của đại biểu HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026;  Nội quy kỳ họp HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026; Quy chế hoạt động của HĐND huyện Cư Jút khoá VII, nhiệm kỳ 2021-2026; Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2022; 33 dự thảo Nghị quyết do UBND huyện trình, gồm: 01 Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2021; 01 Nghị quyết về việc quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2020; 31 Nghị quyết về lĩnh vực đầu tư công./. 

 

Tin, ảnh: Giang Sơn - Vp

 

 


Bản in
Liên kết Website

Số lượt truy cập :

Đang truy cập :