Chính trị (23.12.2020 14:59)

HĐND huyện Cư Jút tổ chức Kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Trong 02 ngày 22 và 23/12/2020, HĐND huyện Cư Jút tổ chức Kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Chủ tọa kỳ họp gồm các đồng chí Nguyễn Tuấn Phúc - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Bùi Công Cường, UVBTV, Phó chủ tịch HĐND huyện; tham dự kỳ họp có các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, Lãnh đạo UBND huyện, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện, 42 vị đại biểu HĐND huyện và Lãnh đạo các phòng, đơn vị, các xã, thị trấn cùng tham dự

 

Chủ tọa kỳ họp

 

Năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI nhiệm kỳ  2015-2020. Bối cảnh năm 2020, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài, ảnh hướng tiêu cực đến phát triển kinh tế xã hội, nhất là trong các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, vận tải, du lịch và thực hiện các nhiệm vụ an sinh xã hội của địa phương. Bên cạnh đó, thời tiết diễn biến phức tạp, nắng hạn gay gắt ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng của các loại cây trồng; bệnh dịch tả lợn Châu phi mặc dù được khống chế song vẫn tác động tiêu cực đến đời sống và sản xuất; giá cả các loại nông sản chủ lực tiếp tục giữ ở mức thấp tác động đến thu nhập, đời sống nhân dân.

 

Trong bối cảnh đó, dưới dự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; sự vào cuộc đồng bộ, kịp thời của cả hệ thống chính trị; sự đồng tình, ủng hộ, tham gia tích cực, đầy trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân. Đến nay, có thể khẳng định: Chúng ta đã thực hiện tốt ba nhiệm vụ trọng tâm, vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VII; duy trì tốc độ phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội; công tác thu ngân sách do huyện quản lý vượt Kế hoạch và tăng 20% so với năm 2019; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng đạt Kế hoạch; tăng cường công tác cải cách hành chính; tổ chức tốt kỳ thi THPT quốc gia, xét cao đẳng, đại học, cơ sở vật chất, trường lớp dần được đầu tư hoàn thiện; quan tâm, chăm lo sức khỏe, an sinh xã hội của nhân dân; quốc phòng, an ninh được giữ vững. Tuy nhiên Trong 13 chỉ tiêu kinh tế - xã hội do HĐND huyện đề ra có 11/13 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, 02/13 chỉ tiêu đạt thấp đó là tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách. Những kết quả đạt được của năm 2020 có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo đà phát triển kinh tế - xã hội huyện cho năm tiếp theo.

 

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VII, là năm có tính chất khởi đầu, quyết định đến tiến độ, khối lượng, chất lượng thực hiện nhiệm vụ, các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch 5 năm mà Huyện ủy, HĐND huyện đã đề ra, vì vậy chúng ta cần đánh giá nghiêm túc, khách quan, toàn diện những công việc đã làm được, những tồn tại, hạn chế về thực hiện nhiệm vụ năm 2020; phân tích, đánh giá làm rõ nguyên nhân khách quan và chủ quan; đồng thời, đề xuất giải pháp khắc phục, dự báo sát những diễn biến mới, trên cơ sở đó đề ra kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021 và những giải pháp đảm bảo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

 

Đ/c Nguyễn Tuấn Phúc, TUV, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khai mạc kỳ họp

 

Tại kỳ họp, HĐND huyện đã xem xét, quyết định các nội dung quan trọng:

 

Một: Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh huyện năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh huyện năm 2021.

 

Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu – chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2021.

 

Hai là: Đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020 và xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025.

 

Ba là: Xem xét quyết định thông qua kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2021.

 

Bốn: Xem xét, Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐND, các ban HĐND huyện năm 2020 và quyết định chương trình hoạt động của HĐND huyện năm 2021; báo cáo kết quả hoạt động giám sát chuyên đề của Thường trực, các Ban HĐND trong năm 2020.

 

Xem xét, cho ý kiến vào báo cáo công tác của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự; báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri; báo cáo việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng ph;, công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020. Nghe UBMT Tổ quốc huyện thông báo kết quả công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

 

Thông qua các báo cáo thẩm tra các Ban HĐND huyện về nội dung các báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết do UBND huyện trình tại kỳ họp thứ 11 HĐND huyện.

 

Năm là: xem xét, bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021.

 

Sáu là: Thực hiện hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của HĐND huyện đối với lãnh đạo UBND huyện và thủ trưởng các cơ quan liên quan.

 

Các đồng chí đại biểu tham dự kỳ họp

 

Sau 2 ngày làm việc, Kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã hoàn thành chương trình làm việc với nhiều nội dung quan trọng. Tại kỳ họp này, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng an ninh, thu-chi ngân sách, các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 và năm 2021; bàn và thông qua 6 nội dung, chuyên đề. HĐND huyện ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của UBND huyện, các cấp, các ngành trong triển khai thực hiện Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2020, song cũng thẳng thắn chỉ ra tồn tại, hạn chế, làm rõ các nguyên nhân, nhất là việc không đạt một số chỉ tiêu lớn, quan trọng. Đồng thời, Kỳ họp cũng dành nhiều thời gian để thảo luận tập trung vào những chủ trương, giải pháp mang tính định hướng phát triển huyện Cư Jút bền vững trong thời gian tới; đi sâu, phân tích kỹ và thông qua Nghị quyết nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 và của năm 2021 với những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp cụ thể, căn cơ, phù hợp và 05 Nghị quyết trên các lĩnh vực khác với tỷ lệ thống nhất cao.

 

Để triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VII và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 và năm 2021 đã đề ra; HĐND huyện đề nghị các cấp, các ngành, các đại biểu HĐND huyện tổ chức thực hiện có hiệu quả một số nội dung sau:

 

Thứ nhất: Tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra. Tiếp tục thực hiện tốt ba nhiệm vụ trọng tâm, vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội.

 

Thứ hai, tập trung các nguồn lực để giải quyết khó khăn trong đầu tư xây dựng cơ bản. Tiếp tục huy động có hiệu quả các nguồn lực đầu tư thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bào dân tộc thiểu số và nâng cao thu nhập, nâng cao đời sống của nhân dân.

 

Thứ ba, thực hiện tốt các giải pháp tăng thu ngân, tập trung chống thất thu ngân sách, giảm nợ đọng thuế; triệt để tiết kiệm chi ngân sách, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục thực hiện tốt chương trình cải cách hành chính.

Thứ tư, nắm chắc diễn biến tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, chủ động đấu tranh ngăn chặn tội phạm có tổ chức, tội phạm hình sự, bảo đảm giữ gìn trật tự xã hội và trật tự, an toàn giao thông. Tăng cường củng cố quốc phòng, hoàn thành công tác huấn luyện, phối hợp chặt chẽ các lực lượng trong công tác phòng, chống lụt bão và phòng, chống cháy nổ trên địa bàn huyện.

 

Tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư của công dân, công tác thanh tra, kiểm tra; xây dựng chính quyền vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả.

 

Thứ năm, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao, phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị và các ngày lễ, kỉ niệm lớn của đất nước và địa phương. Tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng và thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Quan tâm chăm sóc đối tượng chính sách nhất là các gia đình thương binh liệt sỹ, người có công nhân dịp Lễ, Tết, 27/7.

 

Thứ sáu, đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND; triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, huyện đầy đủ, kịp thời; tăng cường phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND, Ban thường trực Ủy ban MTTQ huyện và các ban, ngành, đoàn thể trong việc thực hiện nhiệm vụ để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động.

 

Thứ bảy, tập trung chỉ đạo xây dựng Đề án cơ cấu nhân sự đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của Ban thường vụ Huyện ủy. Tập trung thực hiện tốt công tác giám sát, kiểm tra và thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định.

 

Tin, ảnh: Giang Sơn - Văn phòng


Bản in
Liên kết Website

Số lượt truy cập :

Đang truy cập :