Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SỐ LIỆU KINH TẾ XÃ HỘI​

 

ƯỚC THỰC HIỆN MỘT SỐ CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2016
        1.Tăng trưởng kinh tế 8,53%, trong đó: Giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng cơ bản tăng 3%; giá trị thương mại dịch vụ tăng 16%; giá trị nông lâm nghiệp tăng 7%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2016 là 33,5 triệu đồng/người/năm.
       2. Cơ cấu kinh tế: Xác định cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ, nông - lâm nghiệp, trong đó: Tỷ trọng ngành công nghiệp xây dựng cơ bản chiếm 36%, thương mại dịch vụ chiếm 35%, nông lâm nghiệp chiếm 29%.
       3. Tổng diện tích gieo trồng 40.085 ha, đạt 99,6%KH; tổng sản lượng lương thực có hạt 142.099 tấn, đạt 97,8% KH. Giá trị thu nhập bình quân/01 ha đất canh tác là 50 triệu đồng.
       4. Trồng 2.000 cây phân tán năm 2016 ở các trục đường chính của thị trấn, khu vực hồ Trúc và các xã đạt chất lượng, phù hợp với các tuyến đường và tỷ lệ cây sống cao.
       5. Năm 2016, có 01/7 xã (Tâm Thắng) đạt thêm 3 tiêu chí; 02/7 xã (Trúc Sơn, Nam Dong) đạt thêm 2 tiêu chí; có 04/7 xã (Ea Pô, Đắk D’rông, Đắk Wil và Cư Knia) đạt thêm 01 tiêu chí, tuy nhiên có 02 xã (Cư Knia, Đắk Wil) không giữ vững các tiêu chí đã đạt của năm 2015 (KH đề ra mỗi xã đạt thêm từ 1-2 tiêu chí).
       6. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 184,611 tỷ đồng, đạt 79%KH (trong đó: số thu thuế, phí do huyện quản lý đạt 39 tỷ đồng, đạt 100%KH); tổng chi ngân sách địa phương (kể cả chi Ngân sách xã) đạt: 332 tỷ đồng, đạt 114%KH.7. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân đạt 369 ha, đạt 123% KH Nghị quyết HĐND huyện giao.
        8. Tiếp tục duy trì 100% số xã, thị trấn làm tốt công tác chăm sóc gia đình thương binh liệt sỹ và Người có công với Nước.
       9. Xây dựng và cải thiện lưới điện nông thôn, tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 98%.
       10. Xây dựng được thêm 03 trường đạt chuẩn Quốc gia nâng tổng số trường đạt chuẩn là 18 trường, đạt 100%KH.
       11. Tỷ lệ xây dựng các thôn, buôn văn hóa đạt 86%; xây dựng gia đình văn hóa đạt 83%; xây dựng cơ quan văn hóa đạt 98%; xây dựng thêm 01 xã văn hoá nông thôn mới (xã Cư Knia) nâng tổng số xã văn hóa nông thôn mới của huyện lên 03 xã, đạt 100%KH.
       12. Tăng dân số tự nhiên 1%; mức giảm sinh 1%.
      13. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng đạt 17,5% (giảm 0,2% so với năm 2015). Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế năm 2016 là 77%.
       14. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2016 là 12,42% (giảm 1,57% so với năm 2015, kế hoạch đề ra là giảm từ 2% trở lên). Trong đó: Tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số là 19,92%.
       15. Đào tạo nghề cho 856 lao động, đạt 122%KH, giải quyết việc làm cho 576 lao động, đạt 115%KH.
       16. Nâng cao cơ sở vật chất và trang thiết bị bệnh viện huyện; 04/08 xã đạt tiêu chí Quốc gia về Y tế theo tiêu chí mới là Nam Dong, Ea Pô, Đăk D’rông và  Tâm Thắng, đạt 100%KH.
       17. Đảm bảo ổn định chính trị, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng và thực hiện nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn huyện.
       18. Công tác gọi thanh niên nhập ngũ theo Luật NVQS đạt 100% kế hoạch; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt 100% kế hoạch huyện và tỉnh giao.


 

 

 
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
4
1
8
0
7

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
1
5