Skip Ribbon Commands
Skip to main content
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN


I- XÁC ĐỊNH KHÂU TẬP TRUNG, ĐỘT PHÁ TRONG NHIỆM KỲ

1- Xác định khâu tập trung

- Đẩy mạnh đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cả về đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và khoa học kỹ thuật, lao động…, đáp ứng với yêu cầu phát triển của huyện trong quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

- Đổi mới và nâng cao chất lượng quy hoạch gắn với quản lý theo qui hoạch; Xây dựng và phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội theo qui hoạch phát triển. 

- Tập trung xây dựng phát triển nông nghiệp chất lượng cao ổn định và bền vững, chú trọng việc tổ chức cơ cấu lại sản xuất, thực hiện liên kết giữa doanh nghiệp với nông dân thông qua các tổ hợp tác, hợp tác xã.   

2- Khâu đột phá  

 - Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. 

- Huy động mọi nguồn lực xây dựng nông thôn mới để đến năm 2020 là huyện dẫn đầu của tỉnh trong xây dựng nông thôn mới.

- Đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch gắn với phát triển đô thị.

II. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU (theo giá cố định năm 2010)

1- Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2015 – 2020 đạt 9% trở lên, trong đó CN-TTCN đạt 10,2%, nông nghiệp đạt 6,9%, TMDV đạt 9,2%; đến năm 2020 cơ cấu kinh tế của huyện là: Nông nghiệp chiếm 26%; CN-TTCN chiếm 41%, TMDV 33%, Giá trị tổng sản phẩm xã hội đạt trên 7.266 tỷ. Thu nhập bình quân đầu người khoản 40 triệu đồng/ người/năm. 

2- Phấn đấu thu ngân sách bình quân hàng năm tăng 15% trở lên; huy động vốn của toàn xã hội đầu tư cho phát triển bình quân hàng năm trên 50 tỷ đồng. 

3- Giữ ổn định diện tích gieo trồng bình quân hàng năm 40.000 ha, tổng giá trị sản phẩm nông nghiệp trên 1.917 tỷ, trong đó giá trị chăn nuôi chiếm trên 20% tổng giá trị nông nghiệp, hệ số sử dụng đất là 1,55 lần; giá trị thu nhập bình quân trên mỗi ha canh tác trên 80 triệu đồng.  Bảo vệ giữ vững diện tích rừng hiện có 37,107 ha, trồng mới từ 200-300 ha rừng, tăng độ che phủ của rừng lên 55%. Xây dựng 4/7 xã đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. 

4- Về xây dựng cơ sở hạ tầng: - Về thủy lợi: Xây dựng các công trình: đập Đăk Găn (Trúc Sơn), đập Ea Mao (Đăk Wil), Ea Gan Thượng (Ea Tling) phấn đấu đến năm 2020 có trên 60% diện tích lúa nước đảm bảo chủ động nước tưới 2 vụ (1.750 ha).  - Về giao thông: Bê tông hóa tuyến đường từ Trúc Sơn đi Cư Knia, tuyến đường từ ngã 3 Nam Dong đi Đăk D’rông, tuyến đường từ Tâm Thắng vào xã Ea Pô, tuyến đường vào thôn 1, xã Ea Pô; … cứng hoá từ trên 70% các tuyến đường giao thông liên thôn. 

5- Hàng năm xây dựng thêm từ 1-2 trường học đạt chuẩn Quốc gia; huy động trên 98% trẻ em trong độ tuổi đến trường; hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi; 100% các xã, thị trấn đạt chuẩn Quốc gia về y tế ; bình quân 6,2 bác sỹ trên một vạn dân; giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên xuống dưới 1%; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng xuống dưới 15%; 8/8 trạm y tế xã, thị trấn đạt chuẩn Quốc gia về y tế; 98% số hộ được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh; 100% các xã, thị trấn làm tốt công tác thu gom, xử lý rác thải. 

6- Xây dựng trên 80% gia đình, 87% thôn, buôn, bon, tổ dân phố, trên 98% cơ quan đơn vị đạt văn hoá, 4-5 xã đạt chuẩn văn hoá.  

7- Hàng năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2% trở lên so với tổng số hộ nghèo toàn huyện (kể cả đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ); đào tạo nghề trên 600 lao động, giới thiệu giải quyết việc làm trên 500 lao động. 

8- Giữ vững ổn định chính trị, không để xảy ra biểu tình, bạo loạn và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tuyển quân hàng năm đạt 100% chỉ tiêu trên giao. 

9- Tập trung xây dựng nâng cấp xã Nam Dong trở thành đô thị loại 5 và thị trấn EaTling trở thành đô thị loại 4.

10- Hàng năm có 98% cán bộ đảng viên, 70% quần chúng nhân dân được quán triệt, học tập, tuyên truyền phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. 

11- Hàng năm xây dựng 80% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, trong đó có 70% đảng bộ xã, thị trấn trong sạch vững mạnh, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém. Trong nhiệm kỳ kết nạp 700 đảng viên trở lên.

12- Xây dựng Mặt trận và các đoàn thể huyện hàng năm đạt vững mạnh, 75% Mặt trận và các đoàn thể cơ sở đạt vững mạnh. Đến cuối năm 2020 vận động kết nạp trên 80% các tầng lớp nhân dân vào các tổ chức đoàn hội.

III- VỀ KINH TẾ - HẠ TẦNG

- Tổ chức tái cơ cấu lại sản xuất, xây dựng các cánh đồng mẫu lớn, thực hiện cơ giới hóa, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thời tiết và thổ nhưỡng từng vùng trên địa bàn. Phát triển cây trồng có thế mạnh như cao su, tiêu, các cây công nghiệp ngắn ngày, rau quả, thực phẩm, cây ăn trái. Gắn sản xuất nông nghiệp với công nghiệp chế biến. Tập trung thâm canh xen vụ tiếp tục nâng cao hệ số sử dụng đất; khuyến khích, hỗ trợ mô hình kinh tế trang trại nâng cao thu nhập trên diện tích, triển khai thực hiện tốt các đề án phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Lấy sản xuất nông nghiệp làm đòn bẩy, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy tiến trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

- Phát triển các vùng chuyên canh cây công nghiệp hàng năm như: các loại họ đậu, ngô tại các xã có kinh nghiệm trồng các loại cây này trong thời gian qua như Ea Pô, Nam Dong, Đăk D’rông, Đăk Wil.

- Không phát triển thêm diện tích cà phê, giữ ổn định diện tích cao su, thực hiện thâm canh chăm sóc, trồng  xen bơ  trong các vườn cà phê, tiêu để tăng hiệu quả với diện tích hiện có; ổn định diện tích cây hồ tiêu 2.500 ha, phát triển theo mô hình trồng tiêu bền vững.

- Chú trọng nhân rộng các mô hình chăn nuôi bò, dê, heo, bò sữa, gia cầm… theo hướng sản xuất hàng hoá, tận dụng tốt các hồ đập thủy lợi, thủy điện để nuôi thả cá, nâng sản lượng cá trên 1.000 tấn/năm; tiếp tục thực hiện đề án phát triển nhanh giống bò thịt Brahman đỏ chất lượng cao, giống bò sữa trên địa bàn huyện. Thực hiện tốt công tác thú y, phòng bệnh cho gia súc, gia cầm không để xảy ra những ổ dịch lớn trên địa bàn.

- Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, giữ ổn định diện tích rừng hiện có. Nâng cao trách nhiệm các xã, thị trấn, các đơn vị chủ rừng chủ động xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy rừng. Ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các đối tượng chặt phá rừng làm nương rẫy, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép. Hàng năm, triển khai cho nhân dân trồng cây phân tán, trồng rừng và có biện pháp chăm sóc bảo vệ số cây đã trồng.

- Thực hiện và quản lý tốt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; tiếp tục rà soát cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân trên địa bàn đối với những diện tích đủ điều kiện. Thực hiện tốt công tác quy hoạch tổng thể về phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, quy hoạch phát triển đô thị và khu dân cư.

- Tiếp tục thực hiện chính sách khuyến khích phát triển các thành phần kinh tế, quan tâm đầu tư nền tảng cho ngành công nghiệp chế biến nông, lâm sản coi đây là ngành công nghiệp mũi nhọn của huyện giai đoạn 2015-2020 để phát triển công nghiệp địa phương.

- Tập trung thu hút các nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng bằng nhiều giải pháp như: Quy hoạch xây dựng các phương án tạo nguồn vốn từ quỹ đất; huy động tốt các nguồn lực từ nhân dân theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” để tập trung xây dựng nông thôn mới; tranh thủ sự hỗ trợ của tỉnh, Trung ương đầu tư xây dựng các công trình thuỷ lợi, giao thông, điện, nước, kiên cố hoá trường học, các cơ sở khám chữa bệnh và các công trình phúc lợi khác, tiếp tục ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và phúc lợi xã hội cho các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ.

- Tập trung phát triển thương mại, dịch vụ theo hướng khuyến khích các thành phần kinh tế và nhân dân tham gia, hướng về nông thôn vùng sâu, vùng xa. Ưu tiên, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển những dịch vụ sản xuất, kinh doanh nông nghiệp, cung cấp khoa học kỹ thuật, giống cây trồng, vật nuôi, mua bán chế biến nông sản. Tăng cường công tác quản lý thị trường, quản lý nhà nước tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, chống trốn thuế, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, ngăn chặn sự ép giá, tăng giá bất hợp lý bảo đảm quyền lợi của người sản xuất và tiêu dùng…Phát triển các loại hình vận tải hàng hoá hành khách, tạo điều kiện cho các tuyến xe buýt, xe khách và các loại vận tải khác hoạt động có hiệu quả.Phát triển dịch vụ bưu chính viễn thông, các loại hình dịch vụ công nghệ thông tin công cộng, các dịch vụ tư vấn về công nghệ, pháp luật, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, dịch vụ văn hoá vui chơi giải trí tới nông thôn, vùng sâu, vùng xã.Tạo điều kiện thuận lợi cho ngành ngân hàng thành lập các chi nhánh ngân hàng tại trung tâm huyện, các điểm giao dịch tại các trung tâm xã để đẩy mạnh dịch vụ tín dụng nông thôn, vay vốn sản xuất, gửi tiền tiết kiệm…

- Tập trung đầu tư phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái, văn hoá, cảnh quan du lịch nghỉ dưỡng, nhà vườn; xây dựng các bon, buôn, làng văn hoá du lịch nhằm bảo tồn và phát huy các lễ hội truyền thống tốt đẹp của người dân tộc thiểu số tại chỗ và các dân tộc khác. Đầu tư xây dựng tuyến đường sinh thái dọc sông Sêrêpốk từ Cầu 14 đi Ea Pô và xúc tiến kêu gọi các tổ chức kinh tế, nhân dân trong, ngoài tỉnh đến đầu tư khai thác phát triển có hiệu quả quỹ đất dọc tuyến đường từ thác Trinh Nữ đến lòng hồ thủy điện Sêrêpôk IV. Tiếp tục lập các danh mục dự án có tính khả thi đề nghị tỉnh kêu gọi đầu tư khai thác các điểm du lịch như: Thác Trinh Nữ, Khu du lịch Hồ Trúc, du lịch sinh thái dọc sông Sêrêpôk, buôn Buôr cổ tại xã Tâm Thắng…

- Thực hiện tốt quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý ngân sách và tài sản nhà nước. Quản lý và khai thác đúng, đủ các nguồn thu. Kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân trốn, gian lận, chây lì không thực hiện nghĩa vụ thuế. Phấn đấu thu ngân sách bình quân hàng năm tăng 15% trở lên.

- Thực hiện tốt Luật Ngân sách Nhà nước, tăng cường phân cấp cho cơ sở để tăng tính tự chủ và nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc quản lý, sử dụng ngân sách của các cấp, các ngành, các đơn vị. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra tài chính để chấn chỉnh và quản lý chặt chẽ việc chi tiêu sử dụng ngân sách.

- Phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần nhằm huy động nguồn vốn đầu tư và phát huy kỹ năng lao động của nhân dân trên địa bàn. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư yên tâm bỏ vốn đầu tư sản xuất kinh doanh lâu dài và hoàn thành nghĩa vụ đối với nhà nước, tăng thu nhập cho người lao động trên địa bàn.

- Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Rà soát sắp xếp lại các Hợp tác xã (HTX), lập thủ tục giải thể các HTX đã ngưng hoạt động hoặc hoạt động kém hiệu quả, tiếp tục củng cố, mở rộng ngành nghề kinh doanh, thực hiện liên kết giữa HTX với doanh nghiệp và nông dân. Khuyến khích các gia đình đầu tư phát triển trang trại tại những nơi có điều kiện về diện tích đất trống, đồi núi trọc, mặt nước để thực hiện tốt mô hình kinh tế nông lâm kết hợp.

IV- VỀ VĂN HÓA – XÃ HỘI, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

1- Giáo dục và đào tạoTiếp tục thực hiện việc nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, nâng cao mặt bằng dân trí, đào tạo nguồn nhân lực. Hoàn chỉnh mạng lưới trường lớp từ mầm non đến trung học phổ thông, chú trọng vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Hàng năm, huy động trẻ em trong độ tuổi đến trường trên 98%; phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi đạt 8/8 xã, thị trấn; phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi đạt 8/8 xã, thị trấn; trên 90% học sinh được lên lớp thẳng; 100% giáo viên được chuẩn hoá, đồng thời tạo điều kiện, khuyến khích giáo viên học tập nâng cao để đạt 65% trên chuẩn, thực hiện nhiều giải pháp để xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch.

2- Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dânNâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân, củng cố mạng lưới y tế thôn buôn, phát triển mạng lưới y học dân tộc. Thực hiện tốt công tác y tế dự phòng, các chương trình y tế quốc gia, chủ động phòng chống dịch bệnh. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về hành nghề y dược tư nhân, nâng cao nhận thức của người dân về vệ sinh phòng bệnh, vệ sinh môi trường sống và vệ sinh an toàn thực phẩm.Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác kế hoạch hoá gia đình, đi đôi với việc chăm sóc sức khoẻ và bảo vệ bà mẹ trẻ em. Giảm tỷ suất sinh hàng năm dưới 1%o. Quy mô dân số toàn huyện đến năm 2020 đạt trên 103.000 người.Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế gắn với xây dựng nông thôn mới; kêu gọi đầu tư xây dựng bệnh viện tư nhân, các cơ sở hành nghề y - dược, đông y đảm bảo hoạt động đúng quy định, góp phần chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, thực hiện tốt công tác xã hội hóa về y tế.

3- Hoạt động văn hóa – thông tin, thể dục thể thao, thực hiện các chính sách xã hộiTiếp tục xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, trọng tâm hàng đầu là xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, để văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần vững chắc, là nguồn lực nội sinh quan trọng trong phát triển bền vững của huyện nhà.Phát triển phong trào văn hóa văn nghệ, đáp ứng và nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số và công nhân ở khu công nghiệp Tâm Thắng. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa dân tộc, nâng cao chất lượng hoạt động của thư viện, khai thác có hiệu quả các công trình văn hóa trên địa bàn.Triển khai đồng bộ và hiệu quả Đề án “phát triển văn hóa nông thôn”, Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và các quy định về văn hóa của người dân ở nông thôn; tiếp tục xây dựng, củng cố và  phát triển  hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở đi đôi với đẩy mạnh công tác xã hội hóa; nâng cao chất lượng phong trào xây dựng thôn, bon, buôn, tổ dân phố văn hóa, gia đình văn hóa; thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; bài trừ tệ nạn mê tín, dị đoan; xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn ở nông thôn.Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện và hệ thống truyền thanh cơ sở nhằm thông tin tuyên truyền kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước vào cuộc sống.Đẩy mạnh các phong trào thể dục thể thao, góp phần nâng cao thể lực của toàn dân. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa hoạt động thể dục, thể thao để tăng cường cơ sở vật chất. Phấn đấu đến năm 2020 mỗi xã thị trấn đều có sân chơi bóng chuyền, bóng đá, khu sinh hoạt vui chơi giải trí; 100% thôn, bon, buôn có nhà sinh hoạt cộng đồng; trên 30% dân số, 20% gia đình luyện tập TDTT thường xuyên.Thực hiện tốt, kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương về xoá đói giảm nghèo một cách bền vững, tạo điều kiện thuận lợi cho người nghèo được tiếp cận và nâng cao trình độ sản xuất, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao học vấn, sử dụng các giống cây trồng, vật nuôi mới có năng suất cao vào sản xuất, phấn đấu đến năm 2020 mức thu nhập bình quân trong đồng bào dân tộc thiểu số bằng mức thu nhập bình quân chung của huyện.Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa đối với các gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng. Thực hiện có hiệu quả phong trào “lá lành đùm lá rách” nêu cao tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau để phát triển sản xuất, vươn lên làm giàu.Tổ chức tốt việc đào tạo nhân lực tại chỗ thông qua các kênh đào tạo hiện có trong tỉnh, huyện, nâng cao kiến thức chuyên môn cho đội ngũ cán bộ huyện, xã. Tại các xã, mở các lớp ngắn hạn để phổ biến kỹ thuật nông nghiệp, kiến thức về quản lý kinh tế cho người lao động.Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động chức sắc, tín đồ các tôn giáo chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước với phương châm sống “Tốt đời đẹp đạo”. Phát hiện ngăn chặn, xử lý nghiêm các phần tử lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo hoạt động chống phá cách mạng, nhà nước.

4- Khoa học và công nghệĐẩy mạnh việc thực hiện ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chọn những giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao vào thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thâm canh tăng năng suất nhằm đưa lĩnh vực nông nghiệp chất lượng cao, phát triển bền vững phù hợp với điều kiện tự nhiên của huyện. Mặt khác, tạo cơ chế chính sách thông thoáng để thu hút đầu tư phát triển khoa học, công nghệ cao và đội ngũ cán bộ có trình độ khoa học, tay nghề bậc cao về công tác trên địa bàn huyện.

 

Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
4
1
8
0
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
1
6