Chính trị (04.08.2023 20:58)

Giám sát triển khai thực hiện Dự án 6 tại Đắk Mil và Cư Jút

Ngày 2/8, Ban Dân tộc HĐND tỉnh Đắk Nông đã giám sát việc triển khai thực hiện Dự án 6 về “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” tại huyện Đắk Mil và Cư Jút.

 

Đồng chí Hà Thị Hạnh, UVTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Đắk Nông làm trưởng Đoàn giám sát.

 

Tại huyện Đắk Mil, Đoàn đã đến thăm, giám sát thực tế tại nhà Nghệ nhân hát dân ca H’Plơ, bon Sapa, xã Thuận An và Nhà văn hóa bon Đắk K’rai, xã Đắk Gằn.

 

Theo báo cáo của UBND huyện Đắk Mil, trong thời gian qua, việc thực hiện Dự án 6 đã được triển khai kịp thời, nhận được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Tiến độ triển khai thực hiện từng nội dung của dự án cơ bản bảo đảm theo quy định.

 

Công tác lập dự toán, bố trí nguồn vốn kịp thời, phù hợp, đáp ứng theo nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ được quy định tại Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND ngày 14/12/2022 của HĐND tỉnh.

 

img_8320(1).jpg

Đoàn đã đến thăm, giám sát thực tế tại nhà Nghệ nhân hát dân ca H’Plơ, bon Sapa, xã Thuận An (Đắk Mil) để nắm bắt những khó khăn trong việc triển khai bảo tồn các giá trị văn hóa

 

Tuy nhiên, việc triển khai dự án tại Đắk Mil cũng gặp một số khó khăn, hạn chế. Cụ thể, năm 2022, kinh phí bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch giao chậm. Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn một số nội dung chưa kịp thời nên việc triển khai chưa đáp ứng theo yêu cầu đặt ra. Việc thực hiện cụ thể hóa chi tiết các nội dung đôi lúc còn gặp khó khăn.

 

img_8327(1).jpg

Đoàn đi thực tế nắm bắt thông tin tại Nhà văn hóa bon Đắk K’rai, xã Đắk Gằn

 

Tại huyện Cư Jút, Đoàn đã giám sát thực địa tại điểm xây dựng khu du lịch cộng đồng xã Ea Pô và làm việc với UBND huyện.

 

Theo báo cáo của địa phương, để triển khai Dự án 6, công tác tuyên truyền được huyện chú trọng và tổ chức thực hiện bằng nhiều hình thức. Năm 2022, huyện phân bổ 351 triệu đồng để thực hiện 2 nội dung thuộc Dự án 6 gồm: hỗ trợ hoạt động cho đội văn nghệ truyền thống tại các thôn, buôn, bon, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao và trang thiết bị tại các thôn, bon, buôn.

 

img_8348(1).jpg

Đoàn đã giám sát thực địa tại điểm xây dựng khu du lịch cộng đồng xã Eapo

 

Phát biểu kết luận giám sát tại huyện Cư Jút, đồng chí Hà Thị Hạnh ghi nhận những nỗ lực của địa phương trong triển khai Dự án 6.

 

"Qua giám sát, Đoàn đã ghi nhận thực tế công tác triển khai để có cái nhìn tổng quát nhằm định hướng, đưa ra các giải pháp tốt nhất thời gian tới", đồng chí Hà Thị Hạnh thông tin.

 

img_8360(1).jpg

Đồng chí Hà Thị Hạnh đề nghị huyện Cư Jút đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thực hiện Dự án 6

 

Để Dự án 6 đi vào cuộc sống, các địa phương đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền để người dân hiểu được tầm quan trọng của việc bảo tồn, gìn giữ các giá trị truyền thống dân tộc thiểu số. Việc triển khai Dự án 6 là nhiệm vụ chính trị quan trọng, địa phương cần huy động mọi nguồn lực, nhân lực để triển khai hiệu quả. 

 

Theo ĐNO


Bản in
Liên kết Website

Số lượt truy cập :

Đang truy cập :