Chính trị (20.07.2020 16:03)

Đảng bộ huyện Cư Jút xác định phát triển kinh tế gắn với bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống dân tộc

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Cư Jút lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (từ ngày 24 - 26/6) thống nhất mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 huyện Cư Jút trở thành huyện nông thôn mới, trong đó có 2 - 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; nâng cấp, chỉnh trang xã Nam Dong đến năm 2025 thành thị trấn - đô thị loại V; đô thị Ea T’ling phát triển theo định hướng thị xã - đô thị loại IV trực thuộc tỉnh trước năm 2030.

 

Để đạt được các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025, huyện tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; quản lý và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch; tập trung đẩy mạnh phát triển công nghiệp - xây dựng, tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin; quản lý sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên và bảo vệ môi trường; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế gắn với bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống dân tộc.

 

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Cư Jút lần thứ VII với phương châm: "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”

 

Giai đoạn 2020-2025, huyện phấn đấu 90% tổ chức cơ sở đảng, 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên

 

Mục tiêu tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2020-2025 đạt 9% trở lên

 

Giai đoạn 2020-2025, huyện phấn đấu 90% tổ chức cơ sở đảng, 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên

 

Đảng viên Nông Thanh Hưu, thôn Nam Tiến, xã Nam Dong luôn nỗ lực giữ gìn đàn tính, hát then của người Tày, Nùng

 

Công tác vận động quần chúng, phát huy đại đoàn kết dân tộc cũng được Đảng bộ huyện chú trọng

 

Bảo Ngọc – H’Mai

Theo Đắk Nông online


Bản in
Liên kết Website

Số lượt truy cập :

Đang truy cập :