văn hóa xã hội (06.01.2022 14:18)

Cư Jút phát huy hiệu quả tuyên truyền, cổ động trực quan

Năm 2021, huyện Cư Jút đã phát huy hiệu quả hình thức cổ động trực quan trong việc tuyên truyền kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với các tầng lớp Nhân dân một cách sinh động, hấp dẫn, dễ nhớ, dễ hiểu và dễ thực hiện.

 

Trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Cư Jút đã chủ động tham mưu Huyện ủy, UBND huyện ban hành nhiều văn bản quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời, thường xuyên nhằm thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tuyên truyền cổ động trực quan trên địa bàn. Để bảo đảm công tác tuyên truyền được thực hiện và phát huy hiệu quả, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nắm tình hình nhằm xây dựng nội dung, hình thức và biện pháp tuyên truyền phù hợp với từng địa bàn cơ sở.

 

 Cổ động trực quan tại một đoạn đường ở thị trấn Ea T'ling

 

Các nội dung tuyên truyền của Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện đều có sự kiểm duyệt nội dung trước khi tổ chức thực hiện. Các khẩu hiệu, cụm pano, băng rôn, áp phích bảo đảm nội dung tuyên truyền phù hợp với địa bàn cơ sở và quy mô các sự kiện, phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nội dung tuyên truyền kịp thời, phù hợp với từng thời điểm, không có hiện tượng chồng chéo, nội dung không còn phù hợp.

 

Công tác xã hội hóa hoạt động tuyên truyền cổ động đã được các cấp ủy, chính quyền chỉ đạo và bảo đảm nguyên tắc tăng cường công tác quản lý nhà nước đi đôi với việc mở rộng phát triển xã hội hóa hoạt động văn hóa. Các hình thức kết hợp giữa tuyên truyền và quảng bá thương hiệu, sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp được lãnh đạo địa phương ủng hộ và cho phép thực hiện đã góp phần làm cho các hình thức tuyên truyền sinh động, đẹp về chất lượng, nhiều về số lượng, hiệu quả cao.

 

Một điểm bầu cử tại huyện Cư Jút được trang trí nổi bật, rực rỡ

 

Trong năm qua, công tác tuyên truyền cổ động trực quan, thông tin cơ sở được tăng cường thực hiện, tập trung các hoạt động vào việc chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026… với hơn 574m2 panô, 572m băng rôn, 500 banner, 5.000 lá cờ Đảng, cờ Tổ quốc, cờ phướn. Huyện đã cấp phát 100 tranh, ảnh, biểu ngữ cổ động; xây dựng 6 panô trên Trang thông tin điện tử và liên kết 1 địa chỉ website để tăng tính đa dạng về tuyên truyền…

 

Đặc biệt, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Cư Jút đã triển khai tuyên truyền cổ động trực quan với hơn 320m băng rôn, hơn 200 banner, 300m2 panô, treo 96 panô tại các địa điểm trung tâm, các tuyến đường chính của xã, thị trấn và cấp phát 4.000 tờ rơi…, góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức chấp hành các quy định trong phòng, chống dịch bệnh của người dân.

 

Các ngày lễ, tết, Nhân dân treo cờ Tổ quốc

 

Thông qua các hình thức tuyên truyền, thông tin cơ sở đã giúp người dân tham gia vào các hoạt động chính trị, sự kiện của đất nước, địa phương, phát huy tinh thần yêu nước, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19…

 

Theo đồng chí Hoàng Văn Tám, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Cư Jút, hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan đã đóng góp một phần không nhỏ và trở thành một nhu cầu không thể thiếu trong đời sống chính trị, xã hội, tạo nên không khí sôi động. Việc tuyên truyền cổ động trực quan thường xuyên góp phần làm thay đổi diện mạo đô thị và nông thôn, xây dựng cảnh quan môi trường, tạo không khí tưng bừng phấn khởi trong dịp lễ, kỷ niệm và các sự kiện trọng đại của địa phương và đất nước.

 

Bài, ảnh: Lam Giang


Bản in
Liên kết Website

Số lượt truy cập :

Đang truy cập :