Xây dựng nông thôn mới (09.12.2021 20:24)

Cư Jút phấn đấu xây dựng huyện nông thôn mới

Sau hơn 10 năm xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo nông thôn huyện Cư Jút thay đổi nhanh chóng, cơ sở hạ tầng dần được hoàn thiện; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân không ngừng nâng cao. Ðến nay, huyện có 6/7 xã đạt chuẩn nông thôn mới; thị trấn Ea T’ling đạt chuẩn đô thị loại IV. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, ngành công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp-xây dựng cơ bản chiếm 40%, thương mại-dịch vụ chiếm 35%; tỷ lệ hộ nghèo còn 4,2%...

 

Năm 2021, Cư Jút đạt thu nhập bình quân hơn 45 triệu đồng/người/năm

 

Tuyến đường liên xã Trúc Sơn - Cư K'Nia - Ðắk D'rông được đầu tư nâng cấp, mở rộng, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân trên địa bàn

 

Đô thị Ea T'ling càng ngày càng phát triển

 

Học sinh được quan tâm giáo dục, chăm sóc sức khoẻ trong mùa dịch Covid-19

 

Công trình nước sạch tại thôn 9, xã Ðắk Wil được đầu tư, đáp ứng nhu cầu sử dụng của đồng bào DTTS tại khu định cư mới

 

Trong năm 2021, huyện Cư Jút sẽ tập trung nguồn lực cho xã Đắk D’rông xây dựng NTM. Huyện từng bước xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu, rẫy mẫu cho các xã đã đạt chuẩn và hoàn thiện các chỉ tiêu xã NTM nâng cao cho Nam Dong và Tâm Thắng. Bên cạnh đó, Cư Jút tiếp tục chủ động khai thác có hiệu quả mọi tiềm năng, lợi thế, bảo đảm tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững; tiếp tục chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, nhất là đối với đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào vùng sâu, vùng xa và các đối tượng chính sách. Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc trên địa bàn phấn đấu xây dựng Cư Jút trở thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2023.

 

Y Sơn


Bản in
Liên kết Website

Số lượt truy cập :

Đang truy cập :