Nông nghiệp phát triển nông thôn (05.06.2020 13:54)

Cư Jút khắc phục khô hạn, tập trung sản xuất vụ hè thu

Theo Phòng Nông nghiệp - PTNT huyện Cư Jút, vụ hè thu năm nay, toàn huyện phấn đấu gieo trồng trên 16.000 ha cây trồng các loại; trong đó, diện tích ngô, lúa, đậu... được ưu tiên gieo trồng nhiều nhất.

 

Nhằm khắc phục tình trạng hạn hán, bảo đảm sản xuất vụ hè thu thuận lợi và an toàn, huyện đã chủ động triển khai nhiều giải pháp tích cực, vận động người dân xuống giống sớm để tranh thủ nguồn nước mưa; kịp thời hỗ trợ cấp lúa giống, hướng dẫn khoa học kỹ thuật sản xuất, sửa chữa công trình thủy lợi… Hiện tại, nông dân ở các xã, thị trấn đã chủ động làm đất, xuống giống, đến nay tiến độ sản xuất trên địa bàn huyện đã đạt khoảng 80% diện tích.

 

Nông dân cơ giới hóa vào sản xuất để tăng năng suất lao động và giảm chi phí sản xuất

 

Người dân xã Đắk D'rông trỉa ngô

 

Ðồng bào dân tộc M'nông ở bon U2, thị trấn Ea T'ling làm đất kỹ đểbảo bảo đảm việc sản xuất được diễn ra thuận lợi

 

Nông dân tranh thủ gieo lúa trên các cánh đồng chưa có nước mưa để đảm bảo sản xuất vụ hè thu đúng thời vụ

 

Nhiều hộ dân lựa chọn giống cây cà phê, hồ tiêu để trồng thay thế những diện tích cây trồng bị ảnh hưởng do hạn hán thời gian qua

 

Y Sơn

Theo Đắk Nông online


Bản in
Liên kết Website

Số lượt truy cập :

Đang truy cập :