Xây dựng nông thôn mới (16.04.2021 15:39)

Cư Jút hướng đến mục tiêu huyện nông thôn mới

Sau hơn 10 năm thực hiện, phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Cư Jút đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, rộng khắp, diện mạo nông thôn thay đổi nhanh chóng, cơ sở hạ tầng dần hoàn thiện; đời sống của Nhân dân được nâng lên rõ rệt.

 

Ðến nay, Cư Jút có 6/7 xã đạt chuẩn NTM; 100% thôn, bon, buôn có điện quốc gia; trên 98% hộ dân được sử dụng điện, nước hợp vệ sinh; tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 4,02%… Từ năm 2021, huyện tiếp tục tập trung nguồn lực cho xã Đắk D’rông hoàn thành xây dựng NTM; từng bước hoàn thiện chỉ tiêu xã NTM nâng cao cho Nam Dong và Tâm Thắng; xây dựng 3 tuyến đường liên xã và hoàn chỉnh bãi chôn lấp rác thải tập trung để trở thành huyện NTM vào năm 2023.

 

Cư Jút phấn đấu thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2023

 

Người dân ở bon U1, U2, U3, thị trấn Ea T'ling hiến đất, đóng góp tiền của cùng Nhà nước nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Văn Linh

 

Ðồng bào DTTS trên địa bàn huyện được chăm sóc sức khỏe

 

Ngoài trồng cây công nghiệp lâu năm, huyện khuyến khích người dân trồng thêm các loại cây ngắn ngày để phát triển kinh tế

 

Trên 98% số hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh

 

Y Sơn


Bản in
Liên kết Website

Số lượt truy cập :

Đang truy cập :