TÌNH HÌNH TCD VÀ GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ (15.06.2021 15:56)

Công văn số 1574/UBND-VP ngày 03/6/2021 của UBND huyện về việc trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Hoan và ông Tống Văn Chung

undefined

Xem danh sách chi tiết



Bản in
Liên kết Website

Số lượt truy cập :

Đang truy cập :