Chính trị (25.12.2020 13:52)

Công tác chuẩn bị cho Đại hội XIII của Đảng đúng mục đích, yêu cầu, kế hoạch đề ra

Tại Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định triệu tập Đại hội XIII từ ngày 25/1/2021 đến ngày 2/2/2021 tại Thủ đô Hà Nội.

 

 


Bản in
Liên kết Website

Số lượt truy cập :

Đang truy cập :