Báo cáo số 329/BC-UBND ngày 15/10/2019 của UBND huyện V/v Công khai tình hình thực hiện Dự toán ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2019 (16.10.2019 15:42)
   
Quyết định số 1075/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 của UBND huyện V/v Công bố công khai Quyết toán NSNN năm 2018 huyện Cư Jút (24.09.2019 14:16)
   
Báo cáo số 220/BC-UBND ngày 15/7/2019 của UBND huyện V/v Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2019 (24.09.2019 14:16)
   
Tin công khai ngân sách (24.09.2019 11:11)
   

  TIN ĐÃ ĐƯA

  Xem tiếp
  Liên kết Website

  Số lượt truy cập

  0
  0
  6
  6
  4
  2
  2

  Đang truy cập

  0
  0
  0
  0
  0
  0
  3