Báo cáo số 432/BC-UBND ngày 12/10/2023 Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý 3 năm 2023 (12.10.2023 13:53)
   
Quyết định số 2150/QĐ-UBND ngày 08/8/2023 của UBND huyện về việc công bố công khai Quyết toán ngân sách năm 2022 của huyện Cư Jút (21.08.2023 12:08)
   
Báo cáo số 272/BC-UBND ngày 10/7/2023 của UBND huyện về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng năm 2023 (21.08.2023 12:08)
   
Báo cáo 271/BC-UBND ngày 10/7/2023 V/v công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 (13.07.2023 08:50)
   
Báo cáo tình hình công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của huyện Cư Jút (08.05.2023 09:10)
   
Báo cáo công khai tình hình thưc hiện dự toán ngân sách nhà nước quý 1 năm 2023 (09.04.2023 09:12)
   
Quyết định số 107/QĐ-UBND ngày 16/01/2023 của UBND huyện về việc công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của huyện Cư Jút (22.01.2023 12:06)
   
Báo cáo số 462/BC-UBND ngày 14/10/2022 của UBND huyện về việc Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý 3 năm 2022 (18.10.2022 14:22)
   
Quyết định số 1745/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 của UBND huyện về việc Công bố công khai quyết toán NSNN năm 2021 của UBND huyện (12.08.2022 08:54)
   
Báo cáo số 350/BC-UBND ngày 13/7/2022 của UBND huyện về việc Công khai thực hiện dự toán NSNN 6 tháng đầu năm 2022 (12.08.2022 08:54)
   
  • Trang sau

TIN ĐÃ ĐƯA

Liên kết Website

Số lượt truy cập :

Đang truy cập :