Chuyển đổi số (28.03.2023 11:47)

Chuyển đổi số và Công nghệ thông tin 17 điểm khác biệt

Thực hiện Công văn số 244/CĐSQG-CSS ngày 05/3/2023 của Cục Chuyển đổi số quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thống nhất nhận thức chung về sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số; UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Công văn số 1400/UBND-TH ngày 24/3/2023 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc thống nhất nhận thức chung về sự khác nhau giữa CNTT và Chuyển đổi số.


Bản in
Liên kết Website

Số lượt truy cập :

Đang truy cập :