Công khai ngân sách (16.10.2019 15:42)

Báo cáo số 329/BC-UBND ngày 15/10/2019 của UBND huyện V/v Công khai tình hình thực hiện Dự toán ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2019

undefined

Xem chi tiết Tại đây


Bản in
Liên kết Website

Số lượt truy cập :

Đang truy cập :