Công khai ngân sách (24.09.2019 14:16)

Báo cáo số 220/BC-UBND ngày 15/7/2019 của UBND huyện V/v Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2019

undefined

Xem chi tiết Tại đây


Bản in
Liên kết Website

Số lượt truy cập :

Đang truy cập :