Chính trị (31.12.2020 09:56)

Ban đại diện Ngân hàng chính sách xã hội huyện tổ chức tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Ngày 29/12/2020 Ban đại diện Ngân hàng chính sách xã hội huyện tổ chức tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đ/c Vũ Văn Bính - PCT UBND huyện, Chủ tịch Ban đại diện HĐQT Chủ trì, đ/c Bùi Công Cường - PCT HĐND huyện và các Đ/c là thành viên Ban đại diện HĐQT cùng tham dự.

Theo báo cáo, trong năm 2020 mặc dù tình hình thời tiết trên địa bàn diễn biến không thuận lợi, tình hình dịch bệnh do COVID-19 gây ra làm ảnh hưởng đến đời sống, kinh tế của người dân, giá cả các mặt hàng nông sản giảm sâu, ảnh hưởng trực tiếp đến người dân trên địa bàn, đặc biệt là hộ nghèo và các hộ gia đình chính sách. Phòng giao dịch Ngân hành CSXH huyện đã tham mưu UBND huyện, Ban đại diện HĐQT triển khai thực hiện các nguồn vay đến công tác nâng cao chất lượng tín dụng, tạo điều kiện chăm lo cho nhân dân về nguồn vốn tính dụng chính sách được tiếp cận kịp thời, đảm bảo công tác an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, ổn định chính trị, phục vụ phát triển kinh tế theo hướng bền vững.

 

Đại diện Ngân hàng CSXH thông qua báo cáo

 

Đánh giá chung, Kế hoạc tín dụng tằng hơn 21.500 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch, tranh thủ được sự quan tâm của Huyện ủy, HĐND và UBND chuyển nguồn vốn sang NHCSXH cho vay năm 2020 là 1.500 triệu đồng, qua đó giúp 98 hộ nghèo, 184 hộ cận nghèo, 258 hộ mới thoát nghèo và 250 hộ thuộc diện đối tượng chính sách khác vay vốn cải tạo, trồng mới hàng trăm ha cà phê, tiêu và cây trồng các loại; tạo việc làm cho 145 lao động địa phương góp phần đảm bảo công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch tín dụng chính sách năm 2020 cụ thể:

 

Công tác nguồn vốn: Tổng nguồn đến 31/12/2020 đạt 395.934 triệu đồng, tăng 21.566 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2019

 

Sử dụng vốn: Doanh số cho vay là 147.125 triệu với 4.130 hộ vay, trung bình 35,6 triệu đồng/hộ chủ yếu là các chương trình hộ nghèo, cận nghèo, thoát nghèo… 

 

Công tác ủy thác cho vay qua các Tổ chức CHXH: Dư nợ 393.823 triệu chiếm 99,8% tổng dư nợ; ủy thác qua Hội Nông dân là 97.070 triệu; Hội Phụ nữ là 98.471 triệu; Hội CCB là 101.917 triệu, Đoàn TN huyện 96.365 triệu.

 

Đánh giá chung Kế hoạch tính dụng tăng 18.885 triệu so với cùng kỳ năm trước, đạt 83% kế hoạch; chuyển nguồn vốn sang NHCSXH cho vay năm 2020 đạt 1.500 triệu, qua đó giúp 98 hộ nghèo, 184 hộ cận nghèo, 258 hộ mới thoát nghèo và 250 hộ thuộc đối tượng chính sách khác vay vốn làm ăn, phát triển kinh tế.

 

Phương hướng nhiệm vụ năm 2020, Phòng giao dịch Ngân hành CSXH huyện bán sát chương trình, kế hoạch phát triển KTXH của địa phương nhất là Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, tạo việc làm và xây dựng nông thôn mới để thiếp tục tham mưu cho các cấp, tiếp tục đáp ứng nhu cầu vốn cho hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trong năm 2021.

 

Tin, ảnh: Giang Sơn - Văn phòng


Bản in
Liên kết Website

Số lượt truy cập :

Đang truy cập :