Chính trị (07.07.2020 14:21)

Ban đại diện Ngân hàng chính sách xã hội huyện tổ chức sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Ngày 07/7/2020 Ban đại diện Ngân hàng chính sách xã hội huyện tổ chức sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, tham dự Hội nghị đại diện tỉnh có đồng chí Đào Thái Hòa - Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Đắk Nông, phía huyện Chủ trì - Đ/c Nghiêm Hồng Quang - PCT UBND huyện, Chủ tịch Ban đại diện HĐQT; đ/c Bùi Công Cường - PCT HĐND huyện và các Đ/c là thành viên Ban đại diện HĐQT

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm mặc dù tình hình thời tiết trên địa bàn diễn biến không thuận lợi, tình hình dịch bệnh do COVID-19 gây ra làm ảnh hưởng đến đời sống, kinh tế của người dân, giá cả các mặt hàng nông sản giảm sâu, ảnh hưởng trực tiếp đến người dân trên địa bàn, đặc biệt là hộ nghèo và các hộ gia đình chính sách. Phòng giao dịch Ngân hành CSXH huyện đã tham mưu UBND huyện, Ban đại diện HĐQT triển khai thực hiện các nguồn vay đến công tác nâng cao chất lượng tín dụng, tạo điều kiện chăm lo cho nhân dân về nguồn vốn tính dụng chính sách được tiếp cận kịp thời, đảm bảo công tác an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, ổn định chính trị, phục vụ phát triển kinh tế theo hướng bền vững.

 

Đ/c Phó chủ tịch Nghiêm Hồng Quang - Khai mạc Hội nghị

 

Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch tín dụng chính sách cụ thể:

 

Công tác nguồn vốn: Nguồn Trung ương 337.040 triệu, chiếm 95.2% nguồn vốn, tăng 18.768 triệu đồng, tỷ lệ 5.03%; Nguồn vốn địa phương chuyển sang là 22.927 triệu đồng, chiếm 5.8%, tăng 2.811 triệu đồng; Nguồn vốn huy động là 33.621 triệu đồng, chiếm 8.5%, đạt triên 100% kế hoạch quý II/2020. 

 

Sử dụng vốn: Doanh số cho vay là 78.288 triệu vứi 2.312 hộ vay; doanh thu nợ là 60.954 triệu, đạt 99,20% tỷ lệ thu nợ đến hạn hàng tháng; tổng dư nợ 391.156 triệu…

 

Công tác ủy thác cho vay qua các Tổ chức CHXH: Dư nợ 390.647 triệu chiếm 99,8% tổng dư nợ; ủy thác qua Hội Nông dân đạt 69.194 triệu; Hội phụ nữ đạt 97.870 triệu; Hội CCB 101.271 triệu, Đoàn TN huyện 95.311 triệu.

 

Đánh giá chung Kế hoạch tính dụng tăng 17.189 triệu so với cùng kỳ năm trước, đạt 100% kế hoạch; chuyển nguồn vốn sang NHCSXH cho vay năm 2020 đạt 1.500 triệu, qua đó giúp 98 hộ nghèo, 184 hộ cận nghèo, 258 hộ mới thoát nghèo và 250 hộ thuộc đối tượng chính sách khác vay vốn làm ăn, phát triển kinh tế.

 

Đ/c chủ trì Kết luận Hội nghị

 

Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Phòng giao dịch Ngân hành CSXH huyện tiếp tục đáp ứng nhu cầu vốn cho hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trong năm 2020, phấn đấu tiếp tục tăng trưởng kế hoạch tính dụng từ 10% trở lên; công tác huy động tiền gửi và thu lãi  tiền vay tập trung thực hiện vượt kế hoạch huy động tiền gửi của tỉnh giao, phấn đấu đạt 100% kế hoạch.

 

Giang Sơn - Văn phòng


Bản in
Liên kết Website

Số lượt truy cập :

Đang truy cập :