Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng Ngày phụ nữ Việt Nam 20-10!
Thông báo số 76/TB-UBND ngày 23/7/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại đối với ông Lương Xuân Hòa - Thôn Cụm 3 tầng, xã Ea Pô (18/10)
Xem tại đây: 76/TB-UBND
Báo cáo số 01/BC-TKT ngày 28/9/2018 của Tổ kiểm tra số 1742 Về kết quả kiểm tra công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, theo dõi đơn thư và quy trình giải quyết đơn thư Khiếu nại, Tố cáo theo quy định của pháp luật tại các xã, thị trấn (17/10)
Xem tại đây: 01/BC-TKT
Công văn số 2190/UBND-VP ngày 21/8/2018 của UBND huyện V/v Chấn chỉnh công tác tiếp công dân (22/09)
  Xem tại đây: 2190/UBND-VP
Kế hoạch số 29-KH/HU ngày 27/7/2017 của Huyện ủy V/v Thực hiện CT 21-CT/TU ngày 05-01-2015 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác TCD và GQ KNTC (14/08)
Xem tại đây: 29-KH/HU
Chỉ thị số 11-CT/HU ngày 08/3/2017 của Huyện ủy V/v Đẩy mạnh công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo (14/08)
Xem tại đây: 11-CT/HU

  TIN ĐÃ ĐƯA

  Xem tiếp
  Liên kết Website

  SỐ LƯỢT TRUY CẬP

  4
  0
  0
  6
  4
  0
  2

  SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

  0
  0
  0
  0
  0
  1
  9