Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng Ngày phụ nữ Việt Nam 20-10!
Quyết định số 149/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 của UBND xã EaPô V/v Ban hành Quy chế tiếp dân, tiếp dân , xử lý đơn thư kiếu nại, tố cáo (14/08)
Xem tại đây: 149/QĐ-UBND
Quyết định số 103/QĐ-UBND ngày 04/10/2016 của UBND xã Trúc Sơn V/v Ban hành Nội quy TCD của xã Trúc Sơn (14/08)
Xem tại đây: 103/QĐ-UBND
Quyết định số 163/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND thị trấn EaTling V/v Ban hành quy chế TCD, tiếp nhận, giải quyết đơn thư KNTC của UBND thị trấn EaTling (14/08)
Xem tại đây: 163/QĐ-UBND
Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 13/10/2016 của UBND xã Đăk Wil V/v Ban hành Nội quy và Lịch tiếp công dân của UBND xã Đăk Wil (14/08)
Xem tại đây: 165/QĐ-UBND
Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 của UBND xã Nam Dong V/v Ban hành Nội quy TCD của xã Nam Dong (14/08)
Xem tại đây: 04/QĐ-UBND

  TIN ĐÃ ĐƯA

  Xem tiếp
  Liên kết Website

  SỐ LƯỢT TRUY CẬP

  4
  0
  0
  6
  3
  9
  0

  SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

  0
  0
  0
  0
  0
  1
  6