Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  - Chào mừng ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3; kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng Gia Nghĩa (23/3/1975 - 23/3/2017); kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2017)
02/GM-TCD Giấy mời tiếp công dân định kỳ (lúc 8h00, ngày 30/3/2017) (28/03)

> Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 18/01/2017 (20/01)
Xem tại đây: 03/TB-TCD
Công văn số 02/UBND-TH ngày 04/01/2017 của UBND huyện V/v Báo cáo tình hình giải quyết đơn thư (11/01)
Xem tại đây: 02/UBND-TH
01/GM-TCD ngày 10/01/2017 của Ban tiếp công dân V/v Tiếp công dân định kỳ (8h00 ngày 12/01/2016 (thứ Năm) (11/01)
Xem tại đây: 01/GM-TCD
Quyết định số 5789/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND huyện V/v thành lập BCĐ thực hiện QĐ số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của TTCP về việc phối hợp với các Bộ, Ban, Ngành, UBND các cấp vớ Hội nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu n (10/01)
Xem tại đây: 5789/QĐ-UBND

  TIN ĐÃ ĐƯA

  Xem tiếp
  Liên kết Website

  SỐ LƯỢT TRUY CẬP

  3
  0
  7
  2
  6
  9
  8

  SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

  0
  0
  0
  0
  0
  0
  5