Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng Ngày phụ nữ Việt Nam 20-10!
Thông báo số 22/TB-BTCD ngày 12/11/2018 của Ban tiếp dân huyện về kết quả tiếp công dân ngày 08/11/2018 (Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai - đường Trần Hưng Đạo - TT Ea Tling) (14/11)
  Xem tại đây: 22/TB-BTCD
Thông báo số 20/TB-BTCD ngày 8/11/2018 của Ban tiếp dân huyện về kết quả tiếp công dân ngày 01/11/2018 (ông Nguyễn Thị Hương - Thôn Hợp Tân - Ea Pô) (13/11)
Xem tại đây: 20/TB-BTCD
Thông báo số 21/TB-BTCD ngày 9/11/2018 của Ban tiếp dân huyện về kết quả tiếp công dân ngày 08/11/2018 (ông Phạm Xuân Thường - Thôn Hà Thông - Đắk Wil) (13/11)
Xem tại đây: 21/TB-TCD
Thông báo số 19/TB-BTCD ngày 8/11/2018 của Ban tiếp dân huyện về kết quả tiếp công dân ngày 01/11/2018 (ông Nguyễn Hải Đăng - TDP 7 - Ea Tling) (13/11)
Xem tại đây: 19/TB-TCD
Thông báo số 18/TB-BTCD ngày 22/10/2018 của Ban tiếp dân huyện về kết quả tiếp công dân ngày 18/10/2018 (ông Nguyễn Văn Bình - TDP 4 - Ea Tling) (23/10)
Xem tại đây: 18/TB-BTCD

  TIN ĐÃ ĐƯA

  Xem tiếp
  Liên kết Website

  SỐ LƯỢT TRUY CẬP

  3
  9
  7
  0
  0
  3
  3

  SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

  0
  0
  0
  0
  0
  1
  7