Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 

 Lãnh đạo cơ quan

 
 

Nhiệm vụ của lãnh đạo cơ quan

* Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hà:

- Năm sinh: 1966

- Dân tộc: kinh

- Quê quán: Thái Bình

+ Học vấn: 12/12

+ Chuyên môn NV: Cử nhân kinh tế

+ LLCT: Cao cấp​

- Chức vụ: PBT Huyện ủy, CT UBND huyện

- Chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo điều hành chung mọi mặt hoạt động kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng tại địa phương

- Chỉ đạo điều hành và quản lý chung mọi hoạt động của UBND huyện; lãnh đạo các thành viên UBND huyện, Thủ trưởng các Cơ quan thường trực thuộc; UBND các xã, thị trấn.


* Đ/c Nghiêm Hồng Quang:

- Năm sinh: 1968

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Thanh Hóa

+ Học Vấn 12/12

+ Chuyên môn: Cử nhân kinh tế

+ LLCT: Cao cấp

- Chức vụ: HU viên, UVBTVHU, ĐUV,PCT UBND huyện,

- Được Chủ tịch ủy quyền chủ trì các cuộc họp trong lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Trực tiếp phụ trách công tác Tài chính kế hoạch, thuế, thống kê, xây dựng, khoa học công nghệ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, giao thông vận tải, quản lý dô thị, thương mại du lịch, Ban quản lý các dự án huyện.


* Đ/c Vũ Văn Bính:

- Năm sinh: 1966

- Dân tộc: kinh

- Quê quán: Hưng Yên

+ Học vấn: 12/12

+ Chuyên môn NV: Thạc sỹ Nông nghiệp

+ LLCT: Cao cấp

- Chức vụ: HU viên, PCT UBND huyện

- Được Chủ tịch ủy quyền chủ trì các cuộc họp trong lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Trực tiếp phụ trách công tác Văn hóa - Xã hội và các lĩnh vực xã hội khác được phân công.


* Đ/c Nguyễn Anh Tú:

- Năm sinh: 1974

- Dân tộc: kinh

- Quê quán: Quảng Ngãi

+ Học vấn: 12/12

+ Chuyên môn NV: Kỹ sư Lâm nghiệp

+ LLCT: Cao cấp

- Chức vụ: HU viên, PCT UBND huyện

- Được Chủ tịch ủy quyền chủ trì các cuộc họp trong lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Trực tiếp phụ trách công tác Tài nguyên và Môi trường

Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
0
6
4
0
3

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
2
0