Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đóng

Nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho công nhân, lao động khu công nghiệp: Cần sự vào cuộc mạnh mẽ

Đi vào hoạt động nhiều năm, hiện nay, Khu công nghiệp Tâm Thắng (Chư Jút) có trên 10 doanh nghiệp đang hoạt động với quy mô nhỏ.

> Thông báo kết luận tại cuộc họp giao ban tuần ngày 25/7/2016 của UBND huyện
> Giấy mời số 76/GM-UBND ngày 29/7/2016 của UBND huyện V/v Làm việc với tổ Đại biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn
> Thống báo số 1981/UBND-TB ngày 26/7/2016 của UBND huyện V/v tiếp xúc cử tri với Đại biểu HĐND tỉnh và huyện trước kỳ họp thứ 2
> Giới thiệu chức danh, thông báo chữ ký ông Nguyễn Anh Tú - PCT UBND huyện Cư Jút khóa VI, Nk 2016 - 2021
> Giới thiệu chức danh, thông báo chữ ký ông Vũ Văn Bính - PCT UBND huyện Cư Jút khóa VI, Nk 2016 - 2021
> Giấy mời số 75/GM-UBND ngày 25/7/2016 của UBND huyện V/v Họp Ban đại diện Hội đồng quả trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện Cư Jút
> Thông báo KL tại Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung và thời gian tổ chức kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khóa VI
> Thông báo về việc tuyển sinh hệ Dự bị Đại học năm học 2016 - 2017 của Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang
> Thông báo kết luận tại cuộc họp giao ban tuần ngày 18/7/2016 của UBND huyện
> Thông báo kết luận tại Hội nghị Sơ kết đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu KTXH, QPAN 06 tháng đầu năm và triển lhai phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2016
> Giấy mời số 73/GM-UBND ngày 12/7/2016 của UBND huyện V/v giải quyết vướng mắc trong quá trình thi công hệ thống rãnh thoát nước và mương dẫn dòng gói thầu 2A
> Thông báo kết luận tại cuộc họp giao ban tuần ngày 04/7/2016 của UBND huyện
> Công văn số 1816/UBND-TH ngày 08/7/2016 của UBND huyện V/v góp ý dự thảo đề án thực hiện liên kết trong sản xuất nông nghiệp thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn 2016 - 2020
> Giấy mời số 70/GM-UBND ngày 06/7/2016 của UBND huyện V/v tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 06 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2016
> Thông báo kết luận tại cuộc họp giao ban tuần ngày 27/6/2016 của UBND huyện
> Thông báo kết luận tại cuộc họp giao ban tuần ngày 20/6/2016 của UBND huyện
> Thông báo số 352/SNGV-LSVK ngày 17/6/2016 của Sở Ngoại vụ V/v khai thác, sử dụng miễn phí bản quyền hai bộ sách "Tiếng Việt vui" và "Quê Việt" trên mạng internet
> Giấy mời số 66/GM-BCĐ ngày 24/6/2016 của BCĐ phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc huyện Cư Jút
> Thông báo điểm thi công chức tỉnh Đăk Nông năm 2015
> Thông báo số 24/TB-SYT ngày 15/6/2016 của Sở Y Tế tỉnh Đăk Nông về việc Tuyển dụng bác sĩ theo chính sách thu hút của tỉnh năm 2016
> Thông báo số 63/TB-UBND ngày 15/6/2016 của UBND huyện Cư Jút V/v phân công nhiệm vụ của Phó chủ tịch UBND huyện
> Niêm yết công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân
> Thông báo kết luận tại cuộc họp giao ban tuần ngày 13/6/2016 của UBND huyện
> Công văn số 2728/UBND-TH của UBND tỉnh Đăk Nông V/v Hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các thủ tục hành chính
> Giấy mời số 61/GM-UBND ngày 14/6/2016 của UBND huyện V/v Hội nghị tôn vinh và khen thưởng Hiến máu tình nguyện huyện Cư Jút năm 2016
> Công văn số 1350/UBND-TH ngày 09/6/2016 của UBND huyện V.v triển khai công tác sau bầu cử và tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
> Giấy mời số 57/GM-UBND ngày 30/5/2016 của UBND huyện V/v Làm việc với Tổ công tác liên ngành tỉnh Đăk Nông rà soát, chấn chỉnh hoạt động của HTX Nông nghiệp theo Luật HTX năm 2012
> Giấy mời số 58/GM-UBND ngày 08/6/2016 của UBND huyện V/v Tổngr kết công tác PCLB&TKCN năm 2015 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2016
> Thông báo kết luận tại cuộc họp Sơ kết tháng 5 và triển khai PHNV tháng 6 năm 2016 của UBND huyện
> Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 31/5/2016 của UBBC huyện V/v công bố danh sách chính thức người trúng tuyển đại biểu HĐND huyện Cư Jút, Khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
 

 Error

 
Web Part Error: An error occurred while setting the value of this property: LacViet.XslDataViewer.XslDataViewerWebPart:Width - Exception has been thrown by the target of an invocation.
 
 
  • Tổ quốc nhìn từ Biển
  • Tình ca Đăk Nông
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
6
2
5
0
1
8

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
1
0