Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đóng

Huyện Cư Jút: Cư Jút chú trọng xây dựng Đảng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức

Đảng bộ huyện Cư Jút hiện có 34 tổ chức cơ sở đảng, với 3.119 đảng viên. Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là khâu then chốt, Đảng bộ huyện chú trọng đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên, từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ.

> Tài liệu kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa VI
> Tài liệu họp giao ban tuần ngày 10/12
> Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 03/12/2018 của Chủ tịch UBND huyện V/v chấn chỉnh, tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện
> Thông báo số 155/TB-HĐND ngày 26/11/2018 của HĐND huyện V/v Thông báo triệu tập kỳ họp thứ 7 - HĐND huyện khóa VI, NK 2016 - 2021
> Tài liệu Hội nghị sơ kết tháng 11, 11 tháng đầu năm 2018
> Giấy mời số 181/GM-UBND ngày 28/11/2018 của UBND huyện V/v Họp đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu KTXH-QPAN tháng 11, 11 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ tháng 12
> Tài liệu họp giao ban tuần ngày 26/11/2018
> Giấy mời số 173/GM-UBND ngày 20/11/2018 của UBND huyện V/v UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển KTXH, đảm bảo QPAN tháng 11, phương hướng nhiệm vụ tháng 12 (14h00, Thứ 5, ngày 22/11/2018)
> Tài liệu Hội nghị thống nhất các chỉ tiêu phát triển KTXH, đảm bảo QPAN 2018 (7h30 ngày 20/11/2018)
> Giấy mời số 170/GM-UBND ngày 14/11/2018 của UBND huyện V/v Họp thống nhất các chỉ tiêu phát triển KTXH, đảm bảo QPAN năm 2018 và XDKH 2019 (Thứ 3, ngày 20/11/2018)
> Hướng dẫn số 43/HD-TĐKT ngày 12/11/2018 của Hội đồng TĐKT huyện V/v tổng kết công tác TĐKT năm 2018 và Đăng ký danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm 2019
> Tài liệu họp giao ban tuần ngày 12/11
> Tài liệu họp giao ban tuần ngày 05/11
> Tài liệu Hội nghị sơ kết tháng 10, 10 tháng đầu năm 2018
> Giấy mời số 161/GM-UBND ngày 25/10/2018 của UBND huyện V/v Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu KTXH, QPAN tháng 10, 10 tháng và nhiệm vụ những tháng cuối năm 2018 (7h30' ngày 29/10)
> Tài liệu Giao ban tuần ngày 21/10/2018
> Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 1/10/2018 của HĐND huyện V/v Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức do HĐND huyện khóa VI, NK 2016 - 2021 bầu
> Thông báo số 134/TB-HĐND ngày 12/10/2018 của HĐND huyện về Danh sách người được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 7 HĐND huyện và báo cáo, kê khai tài sản của người được lấy phiếu tín nhiệm
> Tài liệu Hội nghị sơ kết 9 tháng 2018
> Giấy mời số 14/GM-UBND ngày 21/9/2018 của UBND huyện V/v Dự hội nghị đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu KT-XH, QP-AN 09 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2018 (Thứ Hai, ngày 01/10)
> Tài liệu Giao ban tuần ngày 24/9/2018
> Công văn số 2498/UBND-VP ngày 18/9/2018 của UBND huyện V/v Chuẩn bị tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
> Giấy mời số 139/GM-UBND ngày 20/9/2018 của UBND huyện V/v tham dự Hội nghị trực tuyến tổng kết phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2020 - 2018 (8h00 thứ Sáu 21/9)
> Tài liệu họp Giao ban tuần ngày 17/9/2018
> Tài liệu Giao ban tuần ngày 10/9/2018
> Giấy mời số 131/GM-UBND ngày 05/9/2018 của UBND huyện V/v tổ chức Hội nghị thẩm định bản đồ hành chính cấp xã
> Giấy mời số 130/GM-UBND ngày 04/9/2018 của UBND huyện V/v tham dự Lễ phát động "Chiến dịch phòng, chống dịch bệnh Sốt xuất huyết và các bệnh truyền nhiềm" năm 2018
> Tài liệu HN rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 6 và dự kiến kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa VI
> Giấy mời số 114/GM-HĐND ngày 04/9/2018 của HĐND về việc Hội nghị rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 6 và dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa VI, NK 2016 - 2021
> Tài liệu Hội nghị sơ kết tháng 8 năm 2018
 

 Error

 
Web Part Error: An error occurred while setting the value of this property: LacViet.XslDataViewer.XslDataViewerWebPart:Width - Exception has been thrown by the target of an invocation.
 
 
  • Tổ quốc nhìn từ Biển
  • Tình ca Đăk Nông
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
0
6
3
9
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
1
8