Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đóng

Khởi sắc giao thông nông thôn ở Cư Jút

Những năm gần đây, kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Cư Jút (Đắk Nông) ngày càng khởi sắc. Những kết quả tích cực đã và đang làm “thay da đổi thịt” bộ mặt nông thôn, giúp cho nhu cầu đi lại, sinh hoạt, sản xuất của người dân địa phương ngày càng thuận lợi hơn.

> Tài liệu Giao ban tuần ngày 16/7/2018
> Tài liệu Hội nghị sơ kết công tác Đảng bộ CQCQ 6 tháng đầu năm 2018
> Giấy mời số 05/GM-UBND ngày 11/7/2018 của Đảng ủy CQCQ V/v Họp BCH mở rộng - Sơ kết công tác Đảng bộ CQCQ 6 tháng đầu năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018
> Giấy mời số 88/GM-UBND ngày 09/7/2018 của UBND huyện V/v Tham dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng Công tác PCTP, TNXH và XDPTTDBVANTQ...
> Tài liệu kỳ họp HĐND lần thứ 6, khóa VI - nhiệm kỳ 2016 - 2021
> Tài liệu họp giao ban ngày 09/7/2018
> Thông báo kết luận tại HN đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 7, 6 tháng cuối năm 2018; đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu KT-XH giữa nhiệm kỳ,
> Tài liệu họp giao ban ngày 02/7/2018
> Giấy mời số 71/GM-HĐND ngày 21/6/2018 của HĐND huyện V/v tổ chức Kỳ hóp thứ 6 HĐND huyện khóa VI nhiệm kỳ 2016 - 2021
> Giấy mời số 80/GM-UBND ngày 20/6/2018 của UBND huyện về việc Dự hội nghị đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 và 6 tháng cuối năm 2018.
> Tài liệu Hội nghị sơ kết 6 tháng năm 2018
> Giấy mời số 78/GM-UBND ngày 16/6/2018 của UBND huyện V/v Hội nghị chuẩn hóa địa danh cấp huyện, cấp xã
> Thông báo số 63/TB-HĐND ngày 15/6/2018 của HDND huyện V/v triệu tập kỳ họp thứ sáu HĐND huyện Cư Jút khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
> Tài liệu giao ban ngày 18/6
> Tài liệu họp lấy ý kiến các dự thảo Báo cáo
> Công văn số 26-CV/ĐU ngày 12/6/2018 của Đảng ủy CQCQ V/v Gửi danh sách Đảng viên
> Giấy mời số 76/GM-UBND ngày 12/6/2018 của UBND huyện V/v tổ chức họp lấy ý kiến đóng góp nội dung dự thảo các báo cáo giữa nhiệm kỳ ..., (lúc 7h30 phút, ngày 14/6/2018 tại Hội trường UBND huyện)
> Tài liệu Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH, PQ-AN tháng 05, phương hướng nhiệm vụ tháng 6 năm 2018
> Giấy mời số 72/GM-UBND ngày 31/5/2018 của UBND huyện V/v Hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu KTXH, bảo đản QPAN tháng 5, PHNV tháng 6 (8h00 ngày 04/6 - thứ Hai)
> Giấy mời số 71/GM-UBND ngày 30/5/2018 của UBND huyện V/v họp đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu KTXH, bảo đản QPAN tháng 5, PHNV tháng 6 (8h00 ngày 07/6 - thứ Năm)
> Thông báo kết luận tại cuộc họp giao ban tuần ngày 28/5/2018
> Tài liệu giao ban ngày 28/5
> Giấy mời số 65/GM-UBND ngày 21/5/2018 của UBND huyện V/v làm việc với Phòng Cảnh sát PC-CC và CN-CH - Công an tỉnh Đăk Nông (lúc 14h00 ngày 23/4/2018 - Thứ Tư)
> Thông báo kết luận tại cuộc Hội nghị sơ kết đánh giá công thác tháng 4, PHNV tháng 5 năm 2018
> Tài liệu giao ban tuần ngày 21/5/2018
> Thông báo: Ngày 14/5/2018 UBND huyện không tổ chức cuộc họp Giao ban tuần
> Tài liệu giao ban tuần ngày 14/5/2018
> 124/BC-UBND ngày 10/5/2018 của UBND huyện V/v Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri
> Tài liệu Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH, PQ-AN tháng 04, phương hướng nhiệm vụ tháng 5 năm 2018
> Thông báo kết luận tại cuộc họp giao ban tuần ngày 07/5/2018
 

 Error

 
Web Part Error: An error occurred while setting the value of this property: LacViet.XslDataViewer.XslDataViewerWebPart:Width - Exception has been thrown by the target of an invocation.
 
 
  • Tổ quốc nhìn từ Biển
  • Tình ca Đăk Nông
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
8
0
5
4
8

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
1
1