Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đóng

Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri thị xã Gia Nghĩa, huyện Chư Jút

Sáng 9/8, tại phường Nghĩa Trung (Gia Nghĩa), Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh do đồng chí Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dẫn đầu đã có buổi tiếp xúc với cử tri thị xã Gia Nghĩa để thông báo kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV và lắng nghe những ý kiến, kiến nghị của cử tri về những vấn đề ở địa phương.

> Tài liệu giao ban tuần ngày 18/12/2017
> Thông báo số 187-TB-HĐND ngày 04/12/2017 của HDND huyện V/v Triệu tập kỳ họp thứ Năm HĐND huyện khóa VI, NK 2016 - 2021
> Giấy mời số 192/GM-HĐND ngày 14/12/2017 V/v Kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (khai mạc lúc 7h30 ngày 25/12/2017)
> Công văn số 3221-UBND-VP ngày 13/12/2017 của UBND huyện V/v tổ chức "Ngày Hội an toàn giao thông đồng bào khu vực Tây nguyên năm 2017"
> kết luận của UBND huyện tại cuộc họp giao ban tuần ngày 11/12/2017
> Tài liệu giao ban tuần ngày 11/12/2017
> 124/TB-UBND ngày 05/12/2017 của UBND huyện về việc Thay đổi thời gian họp BCĐ "tết vì người nghèo và nạn nhân CĐDC" Xuân Mậu Tuất năm 2018 (13h30 ngày 11/12/2017)
> Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 05/6/2017 của Ban Tổ chức TW về hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng viên
> Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Ban chấp hành Trung ương về việc Xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
> Công văn số 836-CV/BTGTU ngày 28/11/2017 về việc gửi tài liệu tuyên truyền "Cách mạng tháng 10 Nga và lý tưởng XHCN trong thời đại ngày nay"
> Giấy mời số 159/GM-UBND ngày 04/12/2017 của UBND huyện V/v Hội nghị giao ba trực tuyến đánh giá tình hình phát triển KTXH, QPAN tháng 11, triển khai PHNV tháng 12 /2017 (lúc 7h30, (Thứ Ba) ngày 05/12)
> Giấy mời số 158/GM-UBND ngày 04/12/2017 của UBND huyện V/v quán triển triển khai cuộc vận động ủng hộ "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất động da cam" Xuân Mậu Tuất 2018 (lúc 7h30 ngày 07/12)
> Tài liệu giao ban tuần ngày 04/12/2017
> Thông báo kết luận tại cuộc họp giao ban tuần ngày 20/11/2017
> Tài liệu giao ban tuần ngày 27/11/2017
> Thông báo số 20-TB/ĐU ngày 17/11/2017 của Đảng ủy CQCQ về kết luận của BCH ĐBCQCQ tại cuộc họp nagỳ 13/11/2017
> Thông báo kết luận tại cuộc họp giao ban tuần ngày 14/11/2017
> Tài liệu họp giao ban ngày 18/11/2017
> Tài liệu giao ban tuần ngày 13/11/2017
> Giấy mời số 116/GM-BCĐ ngày 09/11/2017 của Ban chỉ đạo XDNTM về việc thẩm định các tiêu chí đạt được trong Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện năm 2017.
> Thông báo số 113/TB-UBND ngày 07/11/2017 của UBND huyện về kết luận lãnh đạo UBND huyện tại cuộc họp bàn phương án truy thu tiền sử dụng đất vượt hạn mức, sai mục đích của các tổ chức, cá nhân hộ gia đình trên địa bàn huyện theo Quyết định số : 701/QĐ-U
> Thông báo số 112/TB-UBND ngày 07/11/2017 của UBND huyện về kết luận của đồng chí Vũ Văn Bính - PCT UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác tuyên truyền, VĐTH VK, VLN, CCHT trên địa bàn huyện Cư Jut năm 2017
> Thông báo số 111/TB-UBND ngày 03/11/2017 của UBND huyện về kết luận của UBND huyện tại cuộc họp đánh giá công tác tháng 10 và triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 11 năm 2017
> Thông báo số 215/TĐKT ngày 02/11/2017 của Hội đồng thi đua khen thưởng V/v nộp hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến năm 2017
> Giấy mời số 149/GM-UBND ngày 06/11/2017 của UBND huyện V/v Làm việc với Đoàn Thanh tra Dân tộc thực hiện Chương trình 135 và một số chính sách thuộc lĩnh vực công tác dân tộc tại tỉnh Đăk Nông. (vào lúc 8h30 phút ngày 08/11/2017)
> Tài liệu họp giao ban ngày 06/11/2017
> Thông báo số 110/TB-UBND ngày 01/11/2017 của UBND huyện Về kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp ngày 01 tháng 11 năm 2017 (Chuẩn bị công tác ĐHTDTT huyện lần thứ VI)
> Kế hoạc số 164/KH-HĐND ngày 25/10/2017 của HĐND huyện V/v Giám sát công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn hội trên địa bàn huyện Cư Jút
> Giấy mời số 143/GM-UBND ngày 26/10/2017 của UBND huyện v/v họp đánh giá thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phong - an ninh tháng 10 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ tháng 11 năm 2017
> Tài liệu hội nghị sơ kết tháng 10/2017
 

 Error

 
Web Part Error: An error occurred while setting the value of this property: LacViet.XslDataViewer.XslDataViewerWebPart:Width - Exception has been thrown by the target of an invocation.
 
 
  • Tổ quốc nhìn từ Biển
  • Tình ca Đăk Nông
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
4
4
4
2
5
5

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
4