Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đóng

Tìm giải pháp “né” hạn cho cây trồng vụ đông xuân

Năm 2014, lượng mưa ít hơn nhiều so với trung bình năm trước, mùa mưa kết thúc sớm nên một số hồ chứa, công trình thủy lợi không đủ nước phục vụ trong mùa khô 2015. Do đó, các địa phương, ngành Nông nghiệp tỉnh đã xây dựng nhiều phương án để đảm bảo nước tưới và “né” hạn vào cuối vụ cho cây trồng của người dân.

  • Tìm giải pháp “né” hạn cho cây trồng vụ đông xuân

  • Chư Jút chủ động triển khai sản xuất vụ đông xuân

  • Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông lần thứ II, năm 2014

  • Đoàn công tác Tỉnh ủy làm việc tại huyện Chư Jút: Cần xem xét lại quy hoạch cũ và điều chỉnh, bổ sung mới quy hoạch cho phù hợp, hiệu quả

  • Thường trực HĐND tỉnh khảo sát tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế-xã hội tại huyện Chư Jút

> Công văn số 4016/UBND-TH ngày 15/12/2014 của UBND huyện về việc xem xét, giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri
> Giấy mời họp số 179/GM-UBND ngày 12/12/2014 của UBND huyện về việc làm việc với Đoàn kiểm tra của Sở Giao thông - Vận tải về việc kiểm tra đề xuất phương án sửa chữa các tuyến đường phục vụ thi công Dự án đường Hồ Chí Minh
> Giấy mời số 178/GM-UBND ngày 12/12/2014 của UBND huyện về Lễ khai mạc phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn năm 2014 tại huyện Cư Jút
> Giấy mời số 177/GM-UBND ngày 16/12/2014 của UBND huyện về việc Hội thảo góp ý kiến Quy hoạch chi tiết chăn nuôi và giết mổ tập trung huyện Cư Jút đến năm 2015 và định hướng năm 2020
> Giấy mời số 176/GM-UBND ngày 10/12/2014 của UBND huyện về việc làm việc với Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện về giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện
> Giấy mời số 173/GM-UBND ngày 8/12/2014 của UBND huyện Làm việc với đoàn thanh tra của Ủy ban Dân tộc để thông qua kết quả thanh tra thực hiện chính sách hỗ trợ, bồi thường...
> Giấy mời số 172/GM-UBND ngày 04/12/2014 của UBND tỉnh về việc tập huấn công tác thông tin đối ngoại năm 2014
> Giấy mời số 171/GM-UBND ngày 03/12/2014 của UBND huyện về Hội nghị tổng kết sản xuất vụ Đông xuân 2013-2014 và Sơ kết ngành Nông - Lâm nghiệp năm 2014, triển khai sản xuất vụ Đông xuân 2014 - 2015
> Thông báo về việc tham dự Lễ mít tinh Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS
> Thông báo kết luận tại cuộc họp giao ban ngày 24/11/2014 của UBND huyện
> Công văn số 4016/UBND-TH ngày 18/11/2014 của UBND huyện về việc xem xét, giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri
> Tờ trình số 515/TTr-VP ngày 11/11/2014 của Thanh tra tỉnh Đăk Nông về việc đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan Thông tin đại chúng công khai các Quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo
> Thông báo số 112/TB-UBND, ngày 12/11/2014 của UBND huyện Cư Jút về việc chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại
> Giấy mời số 167/GM-UBND ngày 20/11/2014 của UBND huyện về việc thống nhất thời gian, địa điểm và các nội dung liên quan đến công tác tổ chức Chương trình phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn năm 2014 tại huyện Cư Jút
> Giấy mời số 165/GM-UBND ngày 20/11/2014 của UBND huyện về việc thống nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - Quốc phòng năm 2014 và xây dựng kế hoạch năm 2015
> Giấy mời số 164/GM-UBND ngày 20/11/2014 của UBND huyện về việc làm việc với Công ty Điện lực Đăk Nông, Hội đồng định giá tài sàn Cư Jút, UBND xã Ea Pô và HTX Công nghiệp và Dịch vụ Điện Ea Pô
> Thông báo kết luận tại cuộc họp giao ban ngày 10/11/2014 của UBND huyện
> Giấy mời số 159/GM-UBND ngày 19/11/2014 của UBND huyện về việc Tổ chức kỷ niệm 32 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 - 20/11/2014 và tổng kết năm hoạc 2013 - 2014
> Giấy mời số 155/GM-UBND ngày 13/11/2014 của UBND huyện về việc Hội thảo đóng góp ý kiến QUy hoạch chi tiết chăn nuôi và giết mổ tập trung huyện Cư Jút đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020
> Giấy mời số 158/GM-UBND ngày 21/11 của UBND huyện về việc làm việc với thường trực HĐND tỉnh Đăk Nông
> Giấy mời số 156/GM-UBND ngày 21/11 của UBND huyện về việc làm việc với thường trực HĐND tỉnh Đăk Nông
> Báo cáo tuần từ ngày 3/11/2014-7/11/2014
> Giấy mời họp số 150/GM-UBND ngày 07/11/2014 của UBND huyện về việc tổ chức Hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm tổ chức công tác Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Cư Jút lần thứ II, năm 2014
> Thông báo kết luận tại cuộc họp giao ban ngày 03/11/2014 của UBND huyện
> Tài liệu Hội Nghị trực tuyến để quán triệt Chỉ thị số 35/CT/TW của bộ Chính trị, Luật tiếp công dân 2013 và Nghị định số 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ
> Tài liệu Hội nghị trực tuyến với các huyện nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 10 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2014.
> Giấy mời số 147/GM-UBND, ngày 05/11/2014 của UBND huyện về việc UBND tỉnh tổ chức Hội Nghị trực tuyến để quán triệt Chỉ thị số 35/CT/TW của bộ Chính trị, Luật tiếp công dân 2013 và Nghị định số 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ
> Giấy mời số 146/GM-UBND, ngày 05/11/2014 của UBND huyện về việc UBND tỉnh tổ chức Hội Nghị trực tuyến để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 10 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2014
> Thông báo kết luận tại cuộc họp Ban chỉ đạo thu nợ và cưỡng chế nợ thuế Quý IV/2014 trên địa bàn huyện Cư Jút
> Thông báo kết luận tại cuộc họp giao ban ngày 27/10/2014 của UBND huyện
 

 Error

 
Web Part Error: An error occurred while setting the value of this property: LacViet.XslDataViewer.XslDataViewerWebPart:Width - Exception has been thrown by the target of an invocation.
 
 
  • Tổ quốc nhìn từ Biển
  • Tình ca Đăk Nông
Liên kết Website

Số lượt truy cập

1
2
6
0
9
0
3

Đang truy cập

0
0
0
0
0
0
6